Hans Elzenga

HANS ELZENGA

Hans Elzenga

21-1-1927          30-1-2011

Hans was vanaf 1997 lid van onze club en heeft zich in deze jaren ontpopt als een speler waar je niet zo maar van zou winnen. Hoewel hij niet in de top van onze club speelde, speelde hij wel altijd met veel inzet en vooral schaakplezier. Als Hans op het mededelingenbord had gezien tegen wie hij moest spelen, zocht hij een plek achter het bord en nuttigde daar in afwachting van de komst van zijn tegenstander zijn koffie met een gezicht van: “komt u maar, ik lust u met huid en haar”. Hij trok hierbij altijd een heel ernstig gezicht, bijna boos, maar in zijn ogen was ook een twinkeling van plezier. Want Hans beleefde altijd veel plezier aan zijn wekelijkse potje schaken. Hij speelde dan ook met de instelling: “Ik zal veel tegenstand bieden en me tot het uiterste verdedigen”.

Hans was ook het oudste lid van onze club, hij was daar trots op, en wel zodanig dat hij elk jaar als hij jarig was alle leden een consumptie aanbood. Als Hans zijn eigen partij was afgelopen, was hij altijd geïnteresseerd in de gang van zaken op de andere borden. Hij liep dan door de zaal en volgde verschillende partijen.

Hans vond het ook bijzonder fijn om samen met andere leden van de club mee te doen aan toernooien. De afgelopen jaren speelde hij mee op het toenmalig Corustoernooi. Hij vond het prachtig om door de zaal te lopen waar de wereldtop van het schaken hun partijen speelde. Het zogenaamde Jamtoernooi in Zetten was voor Hans één van de jaarlijkse hoogtepunten waar hij graag naar toe ging.

Wij zullen hem missen en tijdens de genoemde toernooien zal hij in onze gedachten zijn.

Het bestuur