Vereniging informatie

Clubavond & lokatie

Clubavond
Maandagavond
Junioren 19.00-20.00u
Senioren 20.00-24.00u
Speellokatie
'De Bestemming'
Juliana van Stolberglaan 18
2181 SW  Hillegom
Tel: 0252 - 515530

Lidmaatschap

Lid worden
Wij nodigen u van harte uit om een aantal keren mee te komen schaken op de clubavond waarna u uitgenodigd zal worden om lid te worden. Direct aanmelden kan ook door een email te sturen naar: info@schaakclubdeuil.nl
Opzeggen Lidmaatschap
U kunt u lidmaatschap beeindigen door een email te sturen naar info@schaakclubdeuil.nl of per brief aan de secretaris (zie adresgegevens hieronder).

Algemene Ledenvergadering 28 augustus 2023

Hieronder vindt u de stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering 2023:

U kunt ook alle stukken downloaden: Stukken ALV 2023

Contributie seizoen 2023/2024

Hieronder vindt u de contributiebedragen voor het schaakseizoen 2023/2024.

Leden 19 jaar en ouder €135,00
Leden 19 - 21 jaar (studerend) €120,00
Leden 17 - 18 jaar €105,00
Leden t/m 16 jaar (spelend bij de senioren) €92,50
Leden die alleen bondscompetitie of niet spelen €101,50
Dubbelleden die interne competitie spelen €101,50
Dubbelleden die alleen bondscompetitie of niet spelen €65,00
(Voor dubbelleden betaalt De Uil geen contributie aan KNSB/NHSB)
Jeugdleden €60,00

Voor de leeftijdsgrenzen wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2023.
Bij betaling voor 1 november 2022 mag de contributie met €5,00 verlaagd worden. Dit geldt niet voor de jeugdleden.
Wij willen u verzoeken de contributie over te maken op bankrekening NL25 RABO 0328 1895 02 (BIC-code: RABONL2U) ten name van Schaakclub De Uil te Hillegom.

Bestuur

Bestuur
Van links naar rechts: Dick Roosa (interne wedstrijdleider), Jan Plomp (voorzitter), Peter Kaptein (penningmeester), Ad Reijneveld (externe wedstrijdleider) en Aad Vledder (secretaris). Niet op de foto: Fred van der Bent (Jeugdleider)

Adresgegevens

Voorzitter
Jan Plomp
Ambachtstraat 29
2181 RC Hillegom
Tel. 0252 - 516545
Secretaris
Aad Vledder
Prinses Irenelaan 59
2181 CX HILLEGOM
Tel: 0252-520292
Penningmeester
Peter Kaptein
Pr. Bernhardstraat 58
2181 RL Hillegom
Tel. 0252 - 532550
Intern Wedstrijdleider
Dick Roosa
Tel. 06 - 53438669
Extern Wedstrijdleider
Ad Reijneveld
Arthus van Schendelplein 49
2182 ZJ Hillegom
Tel. 0252 - 534885
Mob. 06 - 81026476

Officiële documentatie

Op de extra algemene ledenvergadering dd. 14 september 2009 zijn de volgende documenten door de leden goedgekeurd: