48e Schaak 4-kamptoernooi van De Uil 2022, Thomas Broek winnaar van groep 1

Na twee jaar “vanwege corona-perikelen“ geen toernooi was het in 2022 gelukkig weer mogelijk om ons 48e Vierkamptoernooi te organiseren. Normaal gesproken zouden wij dit jaar ons 50e toernooi vieren, maar helaas, dat zullen we nog twee jaar uit moeten stellen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. De honger naar het spelen van toernooien was al snel bij de start aanwezig, zo zeer zelfs dat wij een maximum aantal deelnemers van 80 in moesten stellen met bovendien nog een kleine reservelijst. Het aantal van 80 bleef in tact, ook toen er op het laatste moment enige afzeggingen waren. Gelukkig hadden we invallers in de persoon van Jasper Dekker en Ron van der Linden die direct bereid waren de opengevallen plaatsen in te nemen. Namens De Uil hartelijk dank hiervoor.

77 schakers (onder wie 2 jeugdspelers) en 3 schaaksters waren vrijdagavond en zaterdag de gehele dag in de weer op de 64 velden. Van heinde en verre waren de schakers(sters) naar Hillegom gekomen en we hadden niet te klagen, de weergoden waren deze dagen aan onze kant.

Met Hannie, Lyda en Bert achter de bar, de wedstrijdleiding in handen van Peter en Cok, zie daar de ingredienten voor een goede start van het 48e toernooi waren volop aanwezig..

Qua bekers waren we door de schenking van de Fam. Spaan Bokaal (een keer raden van wie deze beker kwam) gekomen op een totaal van 21 stuks. Maar door afzegging vanwege corona (het is er dus nog steeds) kwam er een beker niet op tijd terug, maar 80 spelers betekent 20 groepen dus er waren precies genoeg bekers. De Fam. Spaan Bokaal zou eigenlijk in 2020 voor de eerste keer uitgereikt worden maar ook deze festiviteit ging niet door en verschoof naar 2022.

Van de bekers waren er twee die of definitief of 3x achter elkaar gewonnen konden worden. Niemand slaagde. Maar een feit is dat Jeroen Frijling’s naam vier keer op “Dirk Kaptein“ wisselbeker staat. Het blijft dus een terugkerend fenomeen, die “vijfde keer“ voor Jeroen. Overigens zult U op de uitslagen kaartjes groep 21 zien staan terwijl er zoals hierboven vermeld maar 20 groepen waren. Bijgeloof heeft jaren geleden ook zijn weg naar de Uil gevonden en gevoelig als wij zijn voor dit soort zaken, laten wij al jaren groep 13 vervallen.

Na een kort openingswoord van voorzitter Jan Plomp en een dito korte toelichting van de regels door wedstrijdleider Peter Kaptein, werd het startsein gegeven en kon het grote gebeuren beginnen.

In groep 1 speelden Stefan van Blitterswijk (IM) , Thomas Broek Jan Boekelman en Peter Pijpers.
Sterk bezet zodat de Uil-coryfeeen Jan Havenaar en Willem Hensbergen qua rating doorschoven naar groep 2. Stefan Blitterswijk ging tegen Peter Pijpers goed van start met winst terwijl Thomas en Jan remise overeen kwamen. Op zaterdagmorgen ging het echter mis voor Stefan hij verloor een stuk tegen Thomas Broek en met weinig tijd over gaf hij de pijp aan maarten. Jan en Peter kwamen remise overeen. Zaterdagmiddag gaf een heel snelle remise te zien tussen Stefan en Jan waardoor alles afhing van de partij tussen Thomas en Peter. Het werd een alles of niks partij voor Peter en U begrijpt het al, het werd niks en Thomas, toch wel verrassend, maar niettemin verdiende winnaar. Jan op SB 2e.

Groep 2 met zoals hierboven gemeld de Uilen Jan Havenaar en Willem Hensbergen in de gelederen.
Maar ook Floris Golbach en Erik Steur, die de groep completeerden wisten van wanten. Jan en Willem speelden op vrijdagavond remise terwijl Floris Erik wist te verslaan. Op zaterdag speelde Jan opnieuw remise nu tegen Floris terwijl Erik Willem aan zijn zegekar bond. Zaterdagmiddag was groep 2 opnieuw een toonbeeld van veel strijd, toch lukte het Willem niet Floris te verslaan. Ja zelfs een remise was Willem niet gegund zodat Floris na winst met 2½ punt de groepswinst binnenhaalde met Jan Havenaar na winst op Erik Steur als goede tweede.

Voor ik aan groep 3 begin even een tussendoortje: heeft overigens deels ook betrekking op groep 3.
Jasper Dekker mailde mij donderdagavond laat dat hij eventueel bij afzeggingen beschikbaar was. Ook al zou qua rating de groep sterker zijn, die uitdaging durfde hij wel aan. Er viel een speler uit in Groep 3 en laat Jasper daar nu precies in passen.

Het was trouwens wel het toernooi van de Familie Dekker, vader Albert speelde mee in groep 6, Jasper dus in groep 3 en zus Ichelle in groep 16. Broer en zus wonnen hun groep, feest in huize Dekker dus. Ik hoop dat het de webmaster lukt om op deze plek de foto van broer en zus Dekker op een plaatje te krijgen, als trotse winnaar(es) van een wisselbeker.

En dan nu de groep 3 waarvan U na het bovenstaande gelezen te hebben de clou al weet.
Jasper Dekker, Frans Arp, Joop Bakker en Richard Copier vormden dit qua rating homogene gezelschap. Jasper startte goed met winst op Richard terwijl Frans en Joop niet verder kwamen dan remise. Op zaterdagmorgen werd waarschijnlijk niet tot het uiterste gegaan, want het was in beide partijen remise troef. Dan moest het maar op zaterdagmiddag gebeuren. Maar wat Joop ook probeerde hij stuitte op een onverzettelijke Jasper, die tenslotte met winst niet alleen de partij maar ook de groepswinst naar zich toetrok. Hoe was het Bijbelse gezegde ook al weer, “vele laatsten zullen de eersten zijn“ alhoewel mijn moeder zaliger mij altijd voorhield dat mijn Bijbelse kennis niet altijd even correct werd toegepast. Frans won van Richard en behaalde daarmee de 2e prijs.

In groep 4 weer een Uil-speler Dick Roosa, die een vrij sterk gezelschap om zich heen had. Hans Leeuwerik, wiens naam al diverse keren op de beker prijkte, Aad de Bruijn, ook al een bekerwinnaar en Sacha Valster-Schiermeier
Aad de Bruijn startte sterk met winst op Sacha terwijl Dick en Hans remise overeenkwamen. Dick sloeg echter met winst tegen Sacha op zaterdagmorgen toe terwijl Hans Aad het nakijken gaf. Maar Sacha ging er in haar laatste partij tegen Hans nog eens goed voor zitten en toonde aan dat zij toch wel “haar mannetje/vrouwtje“ op schaakgebied staat. Het werd verlies voor Hans en daar Dick en Aad al eerder remise overeengekomen waren, werd Dick de toch wel verrassende winnaar. Prognoses (2 bekerwinnaars in die groep) zeggen ook niet alles. Hans Leeuwerik werd op SB tweede en schonk die prijs aan zijn tegenstandster.

Groep 5 Nico Koning, Jan de Jong, Hennie van Eeuwijk en Dennis Bouwmeester.
De Uilen Jan en Hennie speelden op de eerste avond remise, terwijl Nico Koning op volle kracht Dennis Bouwmeester de baas was. In de tweede ronde waren zowel Jan als Hennie de mindere van resp. Nico en Dennis waardoor de weg naar groepswinst al zo’n beetje geplaveid was voor Nico. In de slotronde was de remise van Nico tegen Hennie dan ook genoeg. De remise van Jan tegen Dennis was voor Dennis genoeg voor een 2e plaats.

Groep 6 Was op papier goed aan elkaar gewaagd. Een bekerwinnaar Norbert de Beer maar ook Frank v.d. Pavoordt weet wat een bekerwinnen is. Hij heeft sowieso al een beker van ons toernooi in huis waar zijn naam 5x op staat dus definitief. Voeg daar als tegenstanders Albert Dekker en Fred van Randen aan toe en spanning en strijd is verzekerd. Zowel Frank als Fred gingen tegen Albert en Norbert met winst voortvarend van start. In de tweede ronde besloten Fred en Frank tot remise terwijl Albert winst boekte tegen Norbert. Het kwam dus aan op de laatste ronde want bij een zelfde uitslag zouden Fred en Frank op SB gelijk eindigen en omdat ze twee keer zwart hadden zou er een loting moeten plaats vinden. Fred speelde remise tegen Norbert en toen zag Frank zijn kans schoon en ging vol voor de winst die hij ook bereikte. Frank dus met een halfje meer dan Fred eerste.

Groep 7 Hier speelden Coen Stoop, en Martin Zegstroo, beiden behaalden in het vorige toernooi een beker. De groep werd gecompleteerd met Adri Schoorl uit Amsterdam en Arnout Karssenberg uit omgeving Arnhem.
Coen en Martin hadden al vooruit gespeeld omdat de vrijdagavond voor Coen minder goed uitkwam. Het werd op de clubavond van De Uil een overwinning voor Coen. Adri en Arnout speelden op de vrijdagavond remise. Op zaterdagmorgen waren ze allen weer van de partij. Coen won zijn partij van Adri terwijl Arnout opnieuw remise speelde nu tegen Martin. Je zou geneigd zijn te denken dat er geen vuiltje aan de lucht was voor Coen, immer\s hij twee punten tegenover zijn tegenstander een punt. Het lot is echter wreed, Arnout trok alle registers open tegen Coen en wist te winnen. Allebei twee punten maar een beter SB voor Arnout besliste groepswinst in zijn voordeel, Coen goede tweede. Martin wist zijn partij tegen Adri winnend af te sluiten.

In Groep 8 Keimpe Knijft, Jeannot Tuijnman, Richard Breurkes en Paul Oudshoorn.
De eerste avond verliep heel vredig, allemaal remises. Op zaterdagmorgen gingen echter alle remmen los en boekten zowel Jeannot als Richard winst op resp. Keimpe en Paul. In hun slotpartij kwamen Jeannot tegen Paul en Richard tegen Keimpe opnieuw niet verder dan remise, waardoor zowel Jeannot als Richard 2 punten scoorden. SB bracht hier geen uitsluitsel. Dus bracht de kleur 2x zwart voor Richard Breurkes hem de groepswinst. Jeannot werd hierdoor goede tweede.

Groep 9 Opnieuw een groep zonder Uil-spelers. Hier speelden Santoso Wijono, Peter Elisen, Gerard Kuijs en Henk Veerman.
Laatstgenoemde begon voortvarend met winst op Santoso, terwijl de andere twee remiseerden. Op zaterdagmorgen wist Henk opnieuw de winst te pakken ditmaal tegen Gerard en hoewel Santoso ook winst boekte op Peter kon de groepswinst Henk bijna niet meer ontgaan. Hij speelde een bekeken remise tegen Peter en was niet meer in te halen. Santoso stelde met winst op Gerard, de tweede plaats veilig.

Groep 10 Kende ook geen Uil-spelers maar in die groep speelde Jeroen Frijling, de speler wiens naam op een van de bekers al 4x vermeld staat. Toch slaagde hij er ook dit toernooi niet in, om juist die beker voor de vijfde keer te winnen. Het was in deze groep Chris Kerkhoff die na drie speelrondes de volle winst (3 uit 3) liet noteren. Alleen Ed Eveleens kon hem enigszins volgen en werd met 2 punten goede tweede. Luuk Hoogeveen en Jeroen Frijling konden slechts op gepaste afstand volgen.

Groep 11 Eindelijk weer een Uil-speler in deze groep Jan Koopman. Samen met Frank Sala, Hugo Ent en Marcel Verschoor beloofde het een spannende aangelegenheid te worden.
Echter na twee ronden waarin Jan zowel Hugo Ent als Marcel Verschoor aan zijn zegekar bond leek niets een eindzege in de weg te staan, immers Frank Sala tegen wie hij nog moest spelen, volgde op een vol punt achterstand. Hugo Ent en Marcel Verschoor hadden allebei een half punt en moesten nog tegen elkaar dus een van die twee kon hooguit 1½ punt halen. Maar het venijn zat hem in de staart. Een betere stelling wist Jan niet tot een goed einde te brengen, het werd zelfs verlies tegen Frank waardoor het SB in het voordeel van Frank Sala besliste. Frank dus eerste en Jan goede tweede.

Groep 12 In deze groep ontbrak bij de aanvang een speler, wegens afzegging op het laatste moment. Gelukkig was Ron v.d. Linden van De Uil bereid in te vallen hoewel de speelsterkte niet helemaal de zijne was. Ron hartelijk dank voor het willen spelen. Verder in deze groep Hans Knigge, Klaas Been, en buiten Ron Dave Spaan. Hier was het Hans Knigge die van kop af voor de winst ging en hoe. Toen de rook opgetrokken was stonden er drie winstpartijen achter zijn naam, volle bak dus. Klaas Been kon hem slechts gedeeltelijk volgen en werd goede tweede. Dave blunderde op de eerste avond al, en kon dat de rest van het toernooi niet meer goed maken. Ron probeerde er van alles aan, maar moest lijdzaam toezien dat de 0 score langzaam maar zeker opliep

Groep 14. Hier speelden John Dessens, Lex van Gunsteren, Guus Gilein en Bob de Wit.
Lex en Guus zijn clubgenoten en hoe ik het ook wendde of keerde, opschuiven naar een volgende groep betekende dat er weer een andere clubgenoot tegenstander zou worden. Dus dan maar voor de optie Guus en Lex in een groep. Als je op rating indeelt, krijg je dit soort obstakels. Lex en Guus speelden in de eerste ronde gelijk, ongelijke lopers betekende remise. John wist echter te winnen van Bob. In de tweede ronde wist Lex echter John de volle winst afhandig te maken en won Bob van Guus. Goede vooruitzichten dus voor de bekerhouder Lex. Een remise op Bob zou dachten we, volstaan. Het pakte echter anders uit. John versloeg Guus en Bob wist te zegevieren over Lex. John en Bob beiden 2 punten en Lex viel net buiten de boot. Het SB van John besliste in zijn voordeel en Bob werd hierdoor tweede.

Groep 15 Spelers Rob Groot, Bert Bergshoeff, Aad Vledder, en Peter Rijsdijk.
In deze groep een speler Rob Groot, die op niet mis te verstane wijze de zeges aan elkaar reeg. Met 3 uit 3 boekte hij de volle winst en dus groepswinst. Op zeer gepaste afstand, 1½ punt werd Peter Rijsdijk tweede, Bert Bergshoeff met 1 punt derde en Uil-speler Aad Vledder met een halfje vierde. Rob Groot heeft nu de beker 2x achter elkaar gewonnen dus is het zaak voor de Indelings-Commissie, zo die al bestaat, om er volgend jaar rekening mee te houden.

Groep 16 In deze groep Jeff Corbet, de bekerwinnaar van vorige keer, Ed Hoes, Pieter Dijker en Ichelle Dekker. Ichelle Dekker van de Dekker familie die dit toernooi zo succesvol was (zie hiervoor ook bij groep 3). Toch startte Ichelle op vrijdagavond moeizaam en was Jeff Corbett degene die de winst naar zich toetrok. Ed Hoes en Pieter Dijker speelden vredig remise, echter op zaterdagmorgen en middag gingen alle registers open en wist Ichelle 2x te winnen van resp. Pieter en Ed. en moest Jeff twee keer het “vermoeide“ hoofd buigen. Door de winst van Pieter op Jeff behaalde hij net zo veel punten als Ed, nl. 1½ punt. SB bracht geen uitkomst dus dan was 2x zwart voldoende voor de tweede plaats van Pieter. Ichelle dus de terechte groepswinnares.

Groep 17 In deze groep Carlo Butalid (van de Stukkenjagers uit Tilburg) Hans Pot, Gerard Draaisma en Kees Jongsma.
Kees en Hans begonnen voortvarend met winst op resp. Carlo en Gerard. Kees sloot ook zijn tweede partij tegen Gerard af met winst en daar Hans niet verder kwam dan rfemise tegen Carlo leek groepswinst een feit voor Kees. Het was echter Hans Pot die hier een stokje voor stak en Kees de winst afhandig maakte en groepswinnaar werd met 2½ punt. Kees werd goede tweede met 2 punten.

Groep 18 Hier speelden Gerda Schiermeier-Palm, Ruud van Dijk, Arno Konijnendijk en Jan Plomp. Deze groep is bijna een kopie van groep 17. Ook hier een speler die begint met twee winstpartijen en het dan in de slotpartij weggeeft. Jan Plomp begon ook hier met twee winstpartijen op resp. Gerda en Arno. Maar vond in de slotronde tegen Ruud van Dijk zijn waterloo. Ruud had eerder al remise gespeeld tegen Arno Konijnendijk en gewonnen van Gerda wat hem groepswinst opleverde en Jan een goede tweede plaats.

Groep 19 Spelers waren hier Jim Meij, Bert-Jan Melchers, Richard Nigten en Twan van den Elst.
Bert-Jan Melchers startte met winst op Richard terwijl Jim en Twan het rustiger aandeden, remise. In de tweede ronde wisten zowel Twan als Bert-Jan de zege te behalen op resp. Richard en Jim. In de laatste ronde moest Twan winnen van Bert-Jan maar het werd remise waardoor laatstgenoemde met 2½ de groep won voor Twan met 2 punten.

Groep 20 Hier speelden “good old“ Willem Spaan, Roald Vos, Ed van den Haak en jeugdspeler (een van de twee) Ywein Veldhuyzen.
In de eerste ronde liet Ywein zijn tegenstander Willem Spaan nog ontsnappen met remise door eeuwig schaak. Maar de volgende twee partijen waren weer een prooi voor Ywein zodat hij met 2½ punt beslag legde op de Fam. Spaan Bokaal een door de Spaantjes in 2020 geschonken beker die toen niet kon worden uitgereikt vanwege Corona en ook het jaar erna niet. In 2022 pas voor de eerste keer. Ed van den Haak werd met 2 punten goede tweede.

Groep 21 tenslotte. Hier speelden Walther Warnaar, Albert de Wit, Liam Rooijakkers en Fons Spaapen. Liam Rooijakkers met 11 jaar de jongste deelnemer van ons 48e Vierkamptoernooi liet met 3 uit 3 zien een gedegen jeugdopleiding genoten te hebben en dat we in de toekomst flink rekening met hem moeten houden. Walther Warnaar werd op gepaste afstand (2 uit 2) goede tweede. Leuke bijkomstigheid was het feit dat de hem toebedachte beker twee jaar geleden gewonnen werd door een toenmalig (ook 11 jarig) talent Ansh Jakhari.

De volledige uitslagen kunt u in de volgende tabellen terugvinden.

De gegevens zijn inmiddels door onze medewerker Jan Havenaar aan de ratingcommissie doorgegeven en zullen als het goed is in de lijst van juli 2022 verschijnen. Jan dank hiervoor.

En uiteraard volgen dan traditiegetrouw de statistieken:

  • Er waren 80 schakers (75 Seniorschakers, 2 Jeudspelers, en 3 Schaaksters).
  • In totaal namen er 16 Uil-spelers deel waarvan er slechts 1 met een beker huiswaarts keerde (Dick Roosa groep 4)
  • Slechts zes Uil spelers behaalden een tweede plaats: Jan Havenaar gr.2, Fred van Randen gr. 6, Jan Koopman gr.11 (SB), Jan Plomp gr. 18, Twan van den Elst gr.19 en Ed van den Haak gr. 20. (Ter vergelijking: vorig keer (=2019) behaalden van de 78 deelnemers, waaronder 15 Uilen, 2 Uilen een beker en 4 een tweede plaats) “Goede Tijden, Slechte Tijden “ Ook schaken is net een soap)
  • De Uil was ook de vereniging met de meeste deelnemers en zo hoort het ook.
  • Vier spelers behaalden de 100% score Chris Kerkhoff gr. 10, Hans Knigge gr.12 Rob Groot gr. 15 en Leon Rooijakkers gr. 21 die met 11 jaar tevens de jongste deelnemer was.
  • Voor het behalen van de eerste plaats moest het systeem 4x gehanteerd worden. 3x SB, 1x Kleur.
  • Voor de tweede plaats trad het systeem 6x in werking. 4x SB, 2x Kleur.
  • Dit jaar geen loting.

Voorzitter Jan Plomp bedankte in zijn slotwoord, de wedstrijdleiding Cok en Peter, en uiteraard werden ook Hanny, Lyda en Bert van achter de bar naar voren gehaald en met een mooie ruiker bloemen voor de vrouwen en bijpassend drankje voor Bert. Bedankt voor hun goede zorgen deze toernooidagen.

Hierna begon het overhandigen van de wisselbekers en het onder groot enthousiasme uitzoeken van de prijzen. Toernooifoto’s geschoten door Twan van den Elst / Jan Plomp kunt U op deze zelfde site bekijken waarvoor dank aan Jan/Twan en onze webmaster Richard Nigten.

Met de mededeling dat het volgende toernooi op 9 en 10 juni 2023 gehouden wordt, vertrok men moegestreden, maar tevreden, huiswaarts.

Cok Ippel