Erik van den Doel (GM) winnaar van het 35e Voges Open Rapidschaaktoernooi 2022

Hoewel we geen maxima voor de beide groepen (Hoofd en Achtkampen) gepubliceerd hadden, bleven de aantallen van vorig jaar (Hoofdgroep 20 en Achtkampen 5 groepen) toch enigszins op de achtergrond meetellen. Pas op de dag voor het toernooi moesten we een stop op de deelname afkondigen. De hoofdgroep had toen 21 deelnemers en de achtkampen 49. Met een totaal van 70 was dat ruim 10 boven dat van vorig jaar.

Maar zoals te doen gebruikelijk ontkwamen ook wij bij het Voges Rapid toernooi niet aan “last minute“ afzeggingen en wegblijvers. En met wat verschuivingen kwamen we in de Hoofdgroep op een oneven aantal van 17, maar ook de Achtkampen ontkwamen niet aan een groep 6 met slechts 7 deelnemers. En dat terwijl we toch nog reservespelers hadden, maar door het late tijdstip dat het een en ander bekend was, kon op die reserves geen beroep meer gedaan worden. Een goede leer voor de volgende keer. Een reserve van bijv. 3 in de achtkampen kun je, ook al valt er niemand uit, wel wegwerken door vrijwillige promotie. De bereidwilligheid/medewerking daartoe is ons gebleken: erg groot. De opzet was dezelfde als in vorige jaren, een hoofdgroep van spelers met een rating van zeg maar boven de 1800 die om geldprijzen streden en achtkampen voor spelers met een rating onder de 1900 waarvan de top drie uit elke groep een prijs in natura uit mocht zoeken.

Ook de wijze van aanmelding, speciaal voor de hoofdgroep, verschilde niets met andere jaren. Traag in het begin en pas in de laatste week kwam de vaart er in. Ook nu weer diverse titelhouders, want onder de overgebleven 17 deelnemers bevonden zich 1 GM, 2 IM’s, 1 FM, en 1 CM.
17 deelnemers betekende wel dat er iedere ronde een speler een gedwongen bye (= een vol punt) kreeg, jammer maar je moet keuzes maken. Bij de achtkampen was door verschuivingen alleen de laatste groep (gr.6) het kind van de rekening met 7 i.p.v. 8 deelnemers. Dit jaar slechts 1 vrouwelijke deelnemer, de ons welbekende Gerda Schiermeier-Palm in groep 6.
Een totale bezetting van 64 iets meer dan in 2021. Na een kort openingswoord van voorzitter Jan Plomp en een kleine uitleg van wedstrijdleider arbiter Peter Kaptein (geassisteerd door Cok Ippel en Jan Havenaar) over de toernooi-regels kon het toernooi een aanvang nemen.

Groep A

De eerste 3 rondes gingen op rating met als voordeel dat de top elkaar niet meteen tegenkomt.
De uitslagen bevestigden dit “voordeeltje” voor de hoger gerate spelers. Pas in de 3e ronde stond de match Erik van den Doel – Hing Ting Lai op het programma en de beide kemphanen, allebei favoriet voor de eindzege, kwamen zeer snel remise overeen mede waardoor Colin Stolwijk door zijn zege op Piet Peelen en Jan Machácek door winst op Bart-Piet Mulder op gelijke hoogte konden komen met Erik en Hing Ting. Voor Jan Machacek was dit toch wel verrassend omdat zijn rating onder de 1800 lag maar hij op eigen verzoek toch mee wilde spelen in de hoofdmacht. De bye in de eerste ronde was een welkomst-verrassingspunt, waar hij goed gebruik van maakte. In ronde 4 echter legden Erik en Hing Ting resp. Colin en Jan aan banden en bleven daardoor zelf gedeeld eerste met 3.5 pnt. op de voet gevolgd door Piet Peelen met 3 punten na zijn winst op Erik Schoehuis. In ronde 5 wisten Erik en Hing Ting opnieuw te winnen van resp. Thomas Broek en Piet Peelen. Laatstgenoemde wisselde op de ranglijst van plek met Colin Stolwijk na diens winst op Jan Machacek.

In de zesde ronde kwam dan tenslotte toch de afscheiding te weeg tussen de nummers een en twee.
Hing Ting Lai vond zijn waterloo in Colin Stolwijk(remise) terwijl Erik van den Doel Rudolf Kat de das om deed. Erik met een halfje meer aan kop gevolgd door Hing Ting. Daar weer achter een drietal met 4 punten t.w. Piet Peelen, Colin Stolwijk en Evert-Jan Straat. Piet Peelen trof het niet dat hij in de laatste ronde precies tegen Erik van den Doel moest spelen. Het werd winst voor Erik die hierdoor ongedeeld kampioen werd met Hing Ting Lai na winst op Evert-Jan als goede tweede. Toch was deze nederlaag voor Piet niet helemaal vruchteloos, want de overige uitslagen bewezen hem een dienst. Hij bleef zelf weliswaar staan op 4 punten en Colin Stolwijk steeg een punt maar voor de vierde/vijfde plek kwam niemand meer verder dan die 4 punten.

Dus Piet verdiende alsnog de gedeelde 4e prijs. Samen met Rudolf Kat en Evert-Jan Straat.(ondanks zijn verlies tegen Hing Ting). Van de Uil speelden Rik van Rootselaar en Rudolf Kat mee , Rudolf eindigde gedeeld 4e en Rik gedeeld 11e. Zie voor uitslagen en standen de tabel elders op onze site.

Groep Achtkampen

Vooraf hadden we geen maximum ingesteld, pas op vrijdagmiddag hebben we een stop op de aanmeldingen gezet. Het aantal achtkampers bedroeg toen 49. Toch kwamen er nog aanmeldingen die we op de reservelijst plaatsten.
Maar toen we zaterdag vlak voor elven de stand van zaken op maakten bleken er na verschuivingen, aanpassingen etc. nog slecht 47 spelers over. Daar het al te laat was om eventuele reserves nog te bellen besloten we dan maar de laatste groep met 7 spelers van start te laten gaan.

Het aanpassen/verschuiven had toch wel enige tijd gevergd en kon de computer zijn werk doen en konden de indelingen per groep bekend gemaakt worden. Ruim na elven kon het toernooi een aanvang nemen. De groepen uitgebreid voor het voetlicht halen doen we niet, U kunt de tabellen in al hun glorie op de site bewonderen. De groepen zijn ingedeeld met de laagste rating bovenaan en zo oplopend naar beneden. De lager gerate spelers per groep hebben bij zo’n indeling het voordeel van een keer meer wit. In veel groepen moest het SB uitkomst brengen zelfs voor de eerste plaats, maar in groep 3 was zelfs het SB gelijk. Bij het prijs uitzoeken hebben we gewoon vaak gelijktijdig laten uitzoeken, niemand die daar aanstoot aan nam, geen geruzie om dezelfde prijs, en zo hoort het ook.
De prijzentafel was rijkelijk gevuld dus waarom ook niet.

Groep 1

Het werd speciaal aan het eind, reuze spannend. Met nog één ronde te gaan gingen Hennie en Jan aan kop met 4 punten terwijl Dick en Joop volgden met 3½. Hennie en Joop speelden remise Hennie dus 4½. Jan de Jong verloor van Frits Veenstra beiden kwamen op 4 punten, maar het SB van Jan lag een halfje hoger, ja zelfs ¼ punt hoger dan dat van Joop. Maar Dick Roosa had inmiddels een totaal van slag zijnde Fred overtroefd en scoorde 4½ punten, gelijk aan dat van Hennie, maar ½ SB punt meer. Het was Dick Roosa die hier op het laatste moment de winst uit het vuur sleepte voor Hennie 2e en Jan 3e.

Groep 2

Hier gingen de spelers Piet en Ronald met nog een ronde te gaan gelijk op (4½ punten). En laten ze nu precies in de laatste ronde tegen elkaar moeten. Het was Piet die aan het langste eind trok en daarmee ongeslagen de eerste plaats veroverde. 5½ punten. Op de voet gevolgd door Ronald want Ronalds naaste belager Gerard werd in de laatste ronde verslagen door Marcel en bleef zodoende steken op 4 punten, toch nog goed voor een derde prijs.

Groep 3

Wibo en Gerard-Jan ontmoetten elkaar al in de eerste ronde met als resultaat, winst voor Wibo. Maar daarna gingen beiden heel regelmatig door met scoren totdat Wibo in de een na laatste ronde Ed in goede vorm trof en dat gaf Ed de overwinning, maar bezorgde Wibo en Gerard-Jan ook een gelijke score van 4½ punten. De score in de laatste ronde voor beiden een vol punt bracht hen op 5½ punten, maar ook nog eens hetzelfde SB nl. 15¾. Dit gebeurt heel weinig, maar U ziet het, het kan. Ook al won Wibo in de eerste ronde van Gerard-Jan, uiteindelijk is de score en SB volkomen gelijk. Voor het prijzen uitkiezen mochten beiden naar voren komen, maar voor de tabel staat Wibo als 1e vanwege die overwinning. Bij al dit geweld verbleekt de score van Ed 4½ toch nog goed voor een 3e prijs.

Groep 4

Bert en John wisten tot aan de laatste ronde een halfje afstand te bewaren in het voordeel van Bert (4½ om 4). In de laatste ronde kwam daar na een snelle remise geen verandering meer in. En ook Fred v.d. Bent kon daar geen verandering in aanbrengen. Bert dus eerste, John en Fred gedeeld tweede (gelijke SB). De tabel geeft Fred als 2e aan, vanwege zijn overwinning op John. Alleen ging het door een administratieve fout van mij (Cok) bij de prijsuitreiking fout. Bert kwam er pas na aandringen toe om als 3e een prijs uit te kiezen. Gelukkig is het onderling goed geregeld, maar het geheel op zich verdient niet de schoonheidsprijs zoals een deelnemer dit goed onder woorden bracht. Mijn excuses hiervoor Bert.

Groep 5

Dit was een groep zonder twijfel. Ywein won de eerste zes partijen en ging daarna in de allerlaatste partij in de fout, maar het veranderde aan de situatie niets. Hij was met 6 punten niet meer te achterhalen. Meer spanning zat hem in de drie achtervolgers. Pieter met 4 en Nordin en Bas met 3½. Pieter wist het tegen Peter niet bol te werken terwijl zowel Nordin als Bas wel wisten te winnen. Met 4½ punt waren Nordin en Bas de gelukkigen terwijl Pieter met 4 net buiten de boot viel.

Groep 6

In deze groep verloor Gerard slechts van Gerda maar wist in de overige partijen (incl. een bye) 5½ punten te scoren goed voor de 1e plaats. Egbert werd hier goede 2e terwijl Jim en Jan met 4 punten de gedeeld 3e plek opeisten. Zoals eerder gezegd, slechts 7 spelers in deze groep. De blinde Richard Gooijers wist zich danig te weren, en voorzien van zijn eigen “kleine bordje“ en aparte klok, wist hij toch nog 3½ punt te scoren.

 

Zie voor gedetailleerde uitslagen en standen de tabellen.

In zijn slotwoord bedankte voorzitter Jan Plomp, de sponsor Voges, Bert, en de dames Hannie en Lyda achter de bar, voor de goede zorgen. Bloemen voor de dames, drankpakket voor Bert. Ook de wedstrijdleiding Peter Kaptein en Cok Ippel, de man achter de computer Jan Havenaar, kregen een pluim. Hierna werden eerst de geldprijzen van groep A uitgereikt en kon daarna in sneltreinvaart door drie spelers per groep van de achtkampen gekozen worden uit de talrijke prijzen in natura. Moe gestreden maar naar ik hoop tevreden kon men huiswaarts keren.

Toernooi-coördinator Cok Ippel