Snelschaakkampioenschap De Uil 2023

Mark van der Ploeg met overmacht snelschaakkampioen van de Uil

In 2019 werd het laatste snelschaakkampioenschap van de Uil gehouden. Door corona stonden we enige jaren op non-actief maar gelukkig 2 januari 2023 was de gelegenheid er, om de “snelschaakdraad” weer op te pakken. Maar liefst 18 spelers hadden zich opgegeven voor het snelschaken (5 min. p.p.p.p.) en 8 voor het rapidschaken (15 min. p.p.p.p.) We werken eerst het snelschaken af en daarna het rapid-gebeuren.

Het snelschaken begon zoals te doen gebruikelijk, met een voorselectie 9 ronden zwitsers bepaalden wie zich bij de beste 8 geplaatst hadden, strijdend om het kampioenschap van de Uil. En dat er veel gegadigden waren toont het deelnemersveld wel aan. Peter Pijpers, de “laatste” kampioen van 2019, Mark van der Ploeg, Rik van Rootselaar, Theo Bakker, Jan de Jong, Joost van Hal om er maar een paar te noemen. Jan Havenaar (ziek), Stefan Lehmann (huwelijksreis naar Nieuw Zeeland) en Ad Reijneveld (was deze avond onze computerman zonder zelf te spelen) ontbraken op de lijst.

Na de eerste schermutselingen bleek alras dat Mark van der Ploeg, Rik van Rootselaar en Theo Bakker in blakende vorm verkeerden. Maar ook Jan de Jong stond zijn mannetje, hij was zoals achteraf bleek de enige die Mark van der Ploeg deze avond een nederlaag toebracht (in de voorronden). Na 3 ronden was Mark de enige die de volle winst op zijn conto had staan, op een halfje gevolgd door Jan de Jong en Hennie van Eeuwijk (die in ronde 3 remise overeenkwamen).

Peter Pijpers leed in diezelfde ronde een nederlaag tegen Dick Roosa. Peter had deze avond niet de “brille“ die hem zo vaak kenmerkt. In ronde 4 was het Jan de Jong die Mark, zoals hierboven al vermeld, zijn enige nederlaag toebracht en daar ook Hennie van Eeuwijk won van Dick Roosa, namen zowel Jan als Hennie de leiding over van Mark met 3½ punt. Het was echter van korte duur want meteen in ronde 5 sloeg Mark toe met winst op Hennie en daar ook Jan het onderspit moest delven tegen Rik waren de rollen weer omgedraaid. Mark en Rik nu op kop. Maar ook Peter Pijpers kwam weer opzetten net als Guus van Dijk en Theo Bakker.

In ronde 7 wist Mark echter een halt toe te roepen aan de opmars van Peter en toen Mark in ronde 8 ook nog eens Guus aan zijn zegekar wist te binden was aan kop het pleit beslecht. In de laatste ronde was een remise tussen Mark en Dick zeer begrijpelijk. Het ging er echter om, waar viel de scheiding te maken. Het bleek dat rond het splitsingspunt maar liefst 6 spelers met een score van 5 in aanmerking kwamen voor 4 plaatsen in de bovenste (kampioens)groep. Op weerstandspunten vielen helaas Nico v.d. Plas en Rudolf Kat net buiten de boot (zie tabel voorronden).

Na de splitsing gingen we verder met 8 spelers in de kampioensgroep en 7 in de tweede groep.

Er stond deze avond geen maat op Mark van der Ploeg. Na de eerste drie ronden, waarin hij resp. Theo, Rik en Jan versloeg had hij al een gat geslagen. De enige die hem enigszins kon volgen was Theo maar ook hij kon het tempo van Mark niet volgen. De spanning was er van af, Mark was een maatje te groot deze avond en met een 100% score 7 uit 7 werd hij de onbetwiste snelschaakkampioen van 2023. Proficiat Mark.

En zoals gemeld was het Theo die hem op afstand nog een beetje kon volgen. Met 4½ punt werd Theo ongedeeld tweede, Rik met 4 punten derde. Jan scoorde 3½ punten, maar smaakte toch het genoegen in de voorronden Mark verslagen te hebben. Peter had zoals al eerder gezegd zijn avond niet en scoorde samen met Guus 3 punten goed voor een gedeelde 5/6e plaats. Hennie werd zevende met 2 punten en Dick had een mindere avond met 1 punt.

In groep 2 was er volop strijd. Het was Joost van Hal, normaliter een schaker die in de hoofdgroep thuis hoort, gezien ook zijn kampioenschap voor die hoofdgroep in 2016, die de boventoon voerde. Bij het ingaan van de laatste ronde had hij al 4½ punt verzameld en daar de anderen niet verder kwamen dan 3½ was een verlies van Joost tegen Ko van Rootselaar niet meer van invloed op groepswinst voor Joost. Maar liefst 4 spelers wisten met 3½ punt de plaatsen 2 t/m 5 te bezetten. Rudolf Kat gaf aan niet bepaald een snelschaker te zijn, maar wist toch nog 2½ punt te scoren. En Fred van der Bent kon de 0 score niet ontwijken, niet in de voorrondes, maar ook niet in de slotgroep.
Laat de tabellen voor alle groepen in alle rust op U inwerken.

Rapid

De Rapid-spelers werkten in 1 groep met 8 spelers een enkelvoudig (= 7 ronden) programma af. Zij speelden een tempo van 15 min. p.p.p.p). Het was in deze groep Aad Vledder die als een speer uit de boog vertrok. 3 uit 3 maar na 2 verliespartijen op rij was het Piet Muller die in ronde 5 de leiding overnam met een halfje voor. In de laatste twee ronden scoorden zowel Aad als Piet een punt zodat Piet winnaar van de Rapid groep werd. Proficiat.

Maar niet alleen Aad scoorde 4 punten, ook Jan Plomp, Gerard Draaisma en Marcel Griffioen wisten deze score te behalen, dus goed voor een gedeelde 2/5e plaats. Vermeldenswaard is nog, dat Marcel, begon met 3x verlies en daarna 4x op rij de winst pakte, de trage start deed hem de das om. Ron v.d. Linden werd met 3 punten 6e, Andre Beijk met 2½ 7e en Peter Kaptein met 2 punten 8e.
Ook deze tabel kunt U in alle rust op U in laten werken.

Ruim na twaalven was het voorzitter Jan Plomp die een ieder bedankte voor deelname, Ad voor zijn wedstrijdleiding, Hannie voor het laven van de dorstige schakerskelen en voor de verzorging van de bitterballen. Na de huldiging was er voor iedereen nog een prijsje te kiezen uit de rijk gevulde prijzentafel.

Een voorspoedig maar vooral gezond 2023.

Cok Ippel