This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

 


Archief

Hieronder staan enkele links naar pagina's die niet tot het huidige seizoen behoren. Zoals b.v. "Eindstand interne competitie seizoen 2002/2003" of "eindstanden bondsteams seizoen 2001/2002" etc. Het is soms wel eens aardig om door het verleden te bladeren, Toch ?Weekbladstukjes seizoen 2005/2006


Weekbladstukjes seizoen 2004/2005


Weekbladstukjes seizoen 2003/2004Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail