This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

 


Vereniging informatie


Clubavond
Maandagavond
Junioren 19.00-20.00u
Senioren 20.00-24.00u


Speellokatie
'De Hoeksteen'
Kareldoormanplein 2
2181 XC  Hillegom
0252 - 516208


Speellokatie
bondwedstrijden

Ook 'De Uil 1' !!
'De Hoeksteen'
Kareldoormanplein 2
2181 XC  Hillegom
0252 - 516208

Let Op !
'De Uil 1' speelt dus
niet meer in de 'Lantaarn' !!


Voorzitter
Jan Plomp
Ambachtstraat 29
2181 RC Hillegom
Tel. 0252 - 516545
Secretaris
Peter Kaptein
Pr. Bernhardstraat 58
2181 RL Hillegom
Tel. 0252 - 532550
Peningmeester
Peter van Bakel
Leidsestraat 67/A
2181 DH Hillegom
Tel. 0252 - 521174
Kantoor : 0252 - 518698
Sportieve Uilen

De schaakvereniging heeft ook een eigen zaalvoetbalteam, welke onder leiding van team-captain Ad Reijneveld op recreatieve basis regelmatig een partijtje speelt. Trots tonen zij hier het sinds vorige seizoen (2002-2003) verkregen teamshirt. Alle "sportieve" Uilen zijn van harte welkom om eens een partijtje mee te spelen.Navigatie

E-mail