This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

 


Link sectie


Link-sectie nog in kinderschoenen.

De link-sectie is nog lang niet volgroeid (is het ooit). Hieronder staat slechts een kleine selectie. Het onderhouden van een link-pagina is een tijdrovende bezigheid. Althans wanneer men deze "up to date" wil houden. Het vinden van nieuwe interessante links, het herstellen van verbroken links etc. etc. Mocht u een link weten waarvan u denkt die moet er toch wel bij staan of u treft hieronder een broken-link. Laat het mij dan even weten a.u.b. want elke zinvolle bijdrage is natuurlijk welkom.

Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail