This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

 


Partijen


Gameviewer

De werking van de gameviewer spreekt min of meer voor zich. Kies een partij d.m.v. de "pulldown-selector" of kies m.b.v. de onderste pijltoetsen de volgende of vorige partij in de lijst. Speel vervolgens de partij na op de gewenste wijze. Handmatig of automatisch (snelheid 2, kies evt. zelf de gewenste snelheid).
Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail