42e Schaak-4-kamptoernooi opnieuw suksesvol met 86 deelnemers

De Uil, 30 en 31 mei
Het vorig jaar gevestigde record met 88 deelnemers zou, gezien de overvolle schaakkalender en bovendien ook nog eens een Hemelvaartsdag voorafgaand aan ons eigen toernooi, wel eens een stempel op ons toernooi kunnen drukken. Nu, dat is dan ook gebeurd, maar dan in positieve zin. In eerste instantie leek het er zelfs op dat we boven de 90 uit zouden komen, maar afzeggingen en niet-opkomers zorgden er voor dat we onze reserves aan moesten spreken en tenslotte ook nog eens een groep van zes personen, 3 ronden Zwitsers moesten laten spelen. Dit laatste was geen oplossing waar wij als organisatie van staan te juichen maar de tijd gaf ons geen andere keus. Met dank aan deelnemer Bert-Jan Melchers die ons adviseerde om de twee opeenvolgende (incomplete) groepen samen te voegen tot een zeskamp met speelschema 3 ronden Zwitsers, en niet te blijven zoeken naar eventuele reserve spelers. Zo zie je maar weer, is er geen “bommelding” dan is er altijd wel weer iets waardoor de organisatie gedwongen wordt te improviseren.

Het werden dus 20 groepen van vier, en 1 groep van 6 spelers. Dit betekende dat gezien het aantal van 22 bekers vorig jaar er niet een nieuwe beker aangeschaft behoefde te worden. Wel stonden er drie spelers op de nominatie om de beker voor de derde opeenvolgende keer, dus definitief, te winnen. Fred van Randen (groep 1), Jan Verheijen (groep 8) en Hans Pot (groep 12). Ze waren er alle drie dicht bij, doch gelukkig voor de organisatie bleven de drie bekers nog minimaal een jaar eigendom van de Uil.

En dan schakel je automatisch over naar de situatie van definitief te winnen bekers in 2015. Nu, dat zijn er nogal wat, en het zal heel wat hoofdbrekens kosten, vooropgesteld dat de betreffende spelers ook in 2015 meedoen, om geen bekers kwijt te raken. De volgende spelers kunnen de beker volgend jaar voor de 3e keer op rij winnen: Aart v.d. Peut (groep 2), Frank v.d. Pavoordt (groep 3), Rob v.d. Aardweg (groep 6), Jeroen Frijling (groep 7) en Mohammed Moussane (groep 9). En hoewel de reeks van overwinningen bij Fred van Randen onderbroken is, staat zijn naam nog steeds vier keer op de beker dus elk jaar kan het opnieuw gebeuren.

In groep 1 dit jaar tot veler verrassing maar uiteraard niet van de betreffende speler zelf, Fred van Randen van De Uil als speler van de interne met de hoogste rating en bovendien 2x achter elkaar winnaar van de beker. Maar ook Jerry Bey jr is lid van De Uil en heeft een rating boven de 2000. De groep werd gecompleteerd met de spelers Frans Arp en Rudolf Kat. De vrijdagavondronde was er een van aftasten maar de aanval werd niet geschuwd. Toen echter de rookwolken opgetrokken waren stonden er alleen remises op het scorebord. Zaterdagmorgen begon Fred tegen Rudolf Kat zeer goed en winst was tenslotte zijn deel. Frans Arp kwam tegen Jerry Bey goed weg met remise. In de laatste ronde leek Fred tegen Frans Arp de beker voor het grijpen te hebben doch een blunder(tje) was voor Frans genoeg om, geslepen als hij is, de winst naar zich toe te trekken. Ook Jerry Bey kwam tot winst tegen Rudolf Kat. Frans en Jerry eindigden hierdoor gelijk met 2 uit 3 maar het o zo beruchte SB-systeem wees Frans als groepswinnaar aan. De beker die bijna al definitief in Fred’s handen lag, glipte hem als los zand door de vingers.

Op het moment dat ik dit schrijf zit ik net de schaakpartij van Anish Giri tegen Karjakin in Noorwegen te bekijken. Als je praat over een partij die je als zand door de vingers kan glippen dan is dat er een. Over de honderd zetten en van op winst staan naar remise staan en tenslotte door een blunder ook nog eens verliezen. Schaken is een harde sport.

In groep 2 speelde Ad Reijneveld van de Uil tegen o.a. Aart v.d. Peut de bekerwinnaar. Leuke bijkomstigheid was dat het de Ad Reijneveld trophee was waar men om streed. Maar ook de andere spelers in deze groep Kees Scherpenisse en Steve Michel wisten van wanten. De eerste ronde op vrijdag werd een overwinning voor zowel Ad als Aart tegen resp. Kees en Steve. Zaterdagmorgen werd de partij Ad tegen Aart na felle strijd remise terwijl ook Kees en Steve remise overeenkwamen. Aart kwam in de laatste ronde al snel remise overeen met Kees en gezien het spelbeeld op het bord van Steve en Ad dacht Aart dat de beker wel in handen van Ad zou belanden. Maar zie daar, ook hier gold dat de strijd pas gestreden is als de tegenstander mat gezet is of door zijn vlag is gegaan etc. Ad verloor na opnieuw felle strijd en blij verrast kon Aart voor de tweede opeenvolgende keer zijn naam bij laten schrijven.

In groep 3 speelde Jan Havenaar van De Uil, bekerhouder Frank v.d. Pavoordt, Joop Bakker en Leo Littel. Gezien de rating van de spelers zou dit voor Jan gunstig uit moeten vallen. Op vrijdagavond leek het ook die kant op te gaan want Jan won van Joop maar ook titelverdediger Frank won van Leo. Op zaterdagmorgen dan het cruciale treffen tussen Frank en Jan. Het was Frank die de zege binnen haalde en daar de partij tussen Joop en Leo in remise eindigde was de winnaar van de groep nog voordat de laatste ronde gespeeld was al bekend: Frank v.d. Pavoordt. Knap als je bedenkt dat zijn rating zo’n kleine 140 ratingpunten lager was dan die van Jan. De laatste ronde, je kon het bijna aan zien komen, was remise troef. Het zal dus volgend jaar een hele opgave worden om Frank van het voor de derde keer winnen van de ABN trophee af te houden. De aandachtige lezer zal zeggen ABN is dat wel goed? Ja lezers, in 1975 werd deze beker geschonken door de ABN bank. Deze beker draait dus bijna 40 jaar mee! Nostalgie ten top.

In groep 4 speelden Johan Stins, Martin Zegstroo, Boudewijn Eijsvogel en Richie Bartels. Johan vertelde mij vooraf dat hij ten opzichte van vorig jaar nogal wat ratingpunten had verloren. Daar wilde hij, dat bleek wel, toch wel iets aan gaan veranderen. Hij begon voortvarend door de eerste twee wedstrijden tegen Richie en Martin winnend af te sluiten. Boudewijn had tegen Richie gewonnen maar moest tegen Martin in remise berusten. De wedstrijd in de laatste ronde die tussen Boudewijn en Johan eindigde in remise zodat Johan de “trotse” bezitter werd van de Verberghe wisseltrophee. Boudewijn tweede, Martin die remise overeenkwam met Richie werd derde en Richie vierde.

En dan lopen we weer zoals de laatste jaren gebruikelijk in vogelvlucht de groepen door:
Groep 5 werd na spannende strijd op SB gewonnen door Hans Leeuwerik. Nico Vromans behaalde weliswaar ook 2 punten, maar dat SB hè.

Groep 6 waar de Willem Brandsma trophee de inzet was, werd opnieuw gewonnen door Rob v.d. Aardweg en naar achteraf zou blijken werd de grondslag al in de eerste ronde gelegd middels een zege op Dick Roosa die als tweede eindigde.

Groep 7 was een groep die ik niet snel zal vergeten en ik denk Nico Koning ook niet. Allereerst kwam er een speler niet opdagen. Dus moest tenslotte Ron v.d. Linden als invaller met een aanmerkelijk lagere rating meespelen. Jeroen Frijling, de verdediger van de Dirk Kaptein trophee wist de eerste ronde te winnen van Peter Hoomans en Nico won ook van Ron. Zaterdagmorgen meldde Peter zich ziek af en was Ron dus vrij. Jeroen en Nico streden op het scherpst van de snede maar het was toch weer die dekselse Jeroen die zegevierend uit de strijd kwam. Jeroen was in de partij tegen Ron te sterk en wist de beker dus voor de tweede achtereenvolgende keer te winnen. Zal Jeroen binnen een tijdsbestek van enkele jaren volgend jaar voor de tweede keer een beker opnieuw definitief winnen? Excuses aan het adres van Nico dat hij de slotronde vrij was maar doordat hij de chauffeur was die terug moest rijden naar Volendam, was hij gedwongen de volle ronde wachten op zijn mede-passagier.

In groep 8 zou Jan Verheijen zijn beker definitief kunnen winnen. Zijn tegenstanders in die groep, Jan de Jong van de Uil. Jacques Ruigrok en Rob Rodewijk wisten het hem zodanig moeilijk te maken dat tenslotte Jan de Jong met 2 punten de beker veroverde terwijl Jacques met een echte Morra-Gambiet opening Jan Verheijen net buiten de prijzen hield.

Groep 9 was al na 2 rondes een prooi voor Mohammed Moussane uit Gouda. Hij won de eerste twee partijen en kon zich toen free-wheelend zelfs verlies in de derde ronde permitteren. Ook Mark v.d. Ploeg behaalde 2 punten maar had in de eerste ronde van Mohammed verloren en dus weer dat beruchte SB! Mohammed eerste en opnieuw volgend jaar een extra opgave voor de organisatie om te proberen de Peter Kaptein wisseltrophee binnen boord te houden.

Groep 10 de J. Brauckmann trophee kende geen verdedigende bekerwinnaar. Robin Wooter, het jeugdige talent uit Voorhout was met 3 uit 3 al zijn tegenstanders de baas. Herman Lemkes, Rein Thierry en Ton van Kempen scoorden elk een punt.

Groep 11, de Leon Kaptein trophee had ook geen verdediger in de gelederen. Raf Tjong-Akiet uit Amsterdam wist ook met de volle winst van 3 uit 3 de beker binnen te halen. Gert Rooijakkers werd hier tweede.

Groep 12 kende een extreem spannend verloop. De spelers gaven elkaar middels veel remises geen duimbreed toe. John Spaan voor het eerst na vele jaren weer meespelend samen met zijn broer Dave, was het slachtoffer van die dadendrang. Tegen John scoorden ze allemaal het volle punt dus eindigden er drie spelers op 2 punten en deed de regel 2x zwart de beker toekennen aan Jan Hoogenboom uit Oude Wetering. Hans v.d. Pol werd door loting tweede.

Leuke anekdote was nog dat John en Dave Spaan, heel wat jaartjes geleden samen met hun vader Willem op ons toernooi meespeelden. Nu hadden ze mij gevraagd hun deelname voor hun vader Willem geheim te houden. Dus hun namen had ik buiten de voorlopige deelnemerslijst gehouden! Willem kwam met de trein uit Amsterdam in Hillegom aan, terwijl John en Dave net een minuut daarvoor uit de tegenovergestelde richting in Hillegom aankwamen. Wegduiken geblazen dus voor de zoons. Ze ontmoetten elkaar pas op het toernooi. Een heel aangename verrassing voor vader Willem.

Groep 13 had ik om “bijgeloof” redenen weggelaten.
Groep 14 kende een merkwaardige start. Ik zal niet te diep op de materie ingaan maar door bemiddeling en in onderling overleg werd de partij tussen Marcel Verschoor en Guus Gilein remise. Daarna wonnen beiden hun resterende partijen. Beiden dus 2½ punt. Guus Gilein won tenslotte de beker vanwege 2x zwart. Marcel vatte het sportief op en dat is toch ook wat waard, jawel een leuke tweede prijs.

Groep 15 omvatte spelers die al heel wat jaren meespelen. Peter Elisen uit Amsterdam, Piet Muller van De Uil, Hans Knigge uit Rijswijk en good old Jerry Bey sr. uit Leiden. Peter zit vaak in de prijzen, maar op de bekerlijst ben ik hem meen ik twee keer tegen gekomen. Hij moet gedacht hebben, dit jaar moet het maar weer eens gebeuren, en zo geschiedde. Met 2½ punt werd hij met voorsprong eerste. Piet Muller met 3 remises op SB tweede.

In groep 16 speelde Klaas Been, de bekerverdediger uit Huizen. Hij had met Ger Dekker afgesproken bij hem te overnachten en laten ze nu toch precies in dezelfde groep spelen. De groep moest overigens wel aangevuld worden vanwege een niet opgekomen speler. Peter Kaptein had deze “dankbare“ taak. Dave Spaan completeerde de groep. Na zware strijd won Ger van Peter en Klaas van Dave. Peter revancheerde zich op zaterdagmorgen door te winnen van Klaas en daar Ger opnieuw won, nu van Dave kwam het accent geheel op de partij tussen Ger en Klaas te liggen. Ger was Klaas te slim af en werd met 3 uit 3 de terechte winnaar. Peter moest in de slotpartij de eer aan Dave laten.

In groep 17: Willem Spaan, Sander van Delden, Gerard Blok en Sjef Bouwmeester. Willem en Sander trokken gelijk op en hadden 1½ uit 2 toen ze in de laatste ronde tegen elkaar moesten. Het onverwachte weerzien met de zoons was voor Willem misschien wel iets te veel van het goede want Sander sleepte de overwinning uit het vuur en werd na lange tijd weer eens bekerwinnaar. Gerard Blok werd met 2 remises en een winst ongeslagen tweede.

Groep 18 was weer eens zo’n groep waarin de spelers aan elkaar gewaagd waren. Dat kwam dan ook in de einduitslag naar voren want de spelers Jim Meij en Wim Haasnoot, hadden dezelfde score nl. 2 punten, hun SB was hetzelfde, de onderlinge partij remise, allebei 2x zwart dus moest loting de uitkomst brengen. Sneu voor Wim Haasnoot dat hij hierdoor net de “boot” miste. Jim dus bekerwinnaar. Aad Vledder en Jaap Limmen scoorden beiden met 2 remises een punt.

In groep 19 scoorden Jan Plomp en Frank Hordijk er in de eerste twee partijen lustig op los. Beiden 2 uit 2. Zou het Jan dan toch weer lukken. Helaas in de laatste ronde tegen Frank moest hij zijn meerdere erkennen in laatstgenoemde. 3 uit 3 voor Frank. John Dessens scoorde tegen Ruud Rodewijk zijn enige punt en ach arme Ruud hem was zelfs nog geen halfje gegund.

De groepen 20 en 21 waren bij de aanvang al geplaagd door “afmelders”. Uitgaande van het feit dat het wel weer goed zou komen waren in beide groepen de spelers die er wel waren alvast begonnen. Met het vorderen van de tijd en gezien de wegblijvers/afmeldingen in andere groepen, was het aantal reserves snel opgebruikt maar bleven de groepen 20 en 21 nog steeds een speler missen. Bert-Jan Melchers een van de spelers in deze groepen zonder tegenstander stelde voor, omdat de groepen toch aan elkaar grensden (dus niet zo veel rating-verschil) voeg ze samen tot een groep van zes en speel drie ronden zwitsers. Zo gezegd zo gedaan. Jelle v.d. Broek van schaakclub Santpoort was met 3 uit 3 te sterk en de terechte winnaar. Bert-Jan Melchers werd met een vol punt minder tweede terwijl Bert Bergshoeff en Gerda Schiermeier-Palm met 1½ de gedeelde 3/4e prijs deelden. Frank Beusen werd 4e en Kevin Franssen moet nog wennen aan het seniorenschaak maar zijn drie nederlagen geven een vertekend beeld. Bert-Jan nog bedankt voor jouw prima advies.

Groep 22 een aantal vaste vierkampspelers zoals Gerard Lonnée, John Post, Marcel Lek en Roald Vos. John startte zeer goed met 1½ uit 2 en leek hij rechtstreeks af te stevenen op het eremetaal. Echter in de laatste ronde stak Gerard Lonnée hier een stokje voor en kwam door winst ook op 1½. Als nu Marcel en Roald remise zouden spelen dan zouden we vier spelers op 1½ hebben. Marcel verstoorde dit patroon en won en werd daarmee met 2 punten ook de bekerwinnaar. Gerard werd op SB tweede.

In groep 23 tenslotte ging Coen de Kooker van de organiserende vereniging De Uil na goed spel en voor het eerst in een toernooi meespelend met de beker aan de haal. Coen behaalde 2½ punt, een vol punt meer dan nummer twee Paul Otto. Ook in deze groep hadden we een wegblijver maar Maarten v.d. Marel jeugdspeler van schaakvereniging De Vennep, kon invallen en scoorde in zijn laatste partij, dus op de valreep toch nog sukses. Hans Walther uit Hilversum scoorde alleen tegen Maarten.

Voor de duidelijkheid er staat wel groep 23 maar in feite hadden we maar 21 groepen, omdat we nr. 13 weglieten en de groepen 20 en 21 samengevoegd werden (20/21) tot één groep van 6. De tabellen/standen van alle groepen tonen alle uitslagen in detail. De uitslagen van dit toernooi zijn inmiddels ook al door onze trouwe verzorger hiervan, Jan Havenaar , aan de ratingcommissie doorgegeven en zullen op de lijst die begin augustus verschijnt terug te vinden zijn.

En dan weer, traditiegetrouw de statistieken. Er waren 86 schakers (waarvan 1 schaakster). In totaal namen er 15 spelers van De Uil deel waarvan er 3 een beker wonnen (Jan de Jong, Sander van Delden en Coen de Kooker) en 6 een tweede prijs (Jerry Bey jr, Jan Havenaar, Dick Roosa, Mark v.d.Ploeg, Piet Muller en Jan Plomp). Vorig jaar behaalden de Uilen 3 bekers en 5 tweede plaatsen dus waarachtig we gaan vooruit!! Maar zonder gekheid , niet iedere speler van de Uil kan in die selecte groepen van 4 een beker winnen maar 3 op de 21 te verdienen bekers is toch wel wat mager of ben ik nu te veeleisend?

Na de Uil had net als vorig jaar Utile Dulci uit Roelofarendsveen met zes spelers de grootste inbreng. Maar liefst zeven (7) spelers behaalden de maximale score ( 3 uit 3): Rob v.d. Aardweg (gr. 6), Jeroen Frijling (gr.7), Robin Wooter (gr.10), Raf Tjong-Akiet (gr.11), Ger Dekker (gr.16), Frank Hordijk (gr. 19) en Jelle v.d.Broek (gr. 20/21).

Eerder in dit lijvige verslag hebben we al vermeld dat vijf spelers de beker voor de tweede achtereenvolgende keer wonnen en dus, mits zij deelnemen, de beker definitief kunnen winnen in 2015. Om nog maar te zwijgen over die dekselse Fred die vanwege het feit dat zijn naam al vier keer op de beker staat ieder jaar weer de organisatie hoofdbrekens en hartkloppingen bezorgt, zou die wel, zou die niet?

Voor het behalen van de eerste plaats moest bij gelijk eindigen het systeem 6x gehanteerd worden. 3x SB, 2x kleur en 1x loting. Voor de tweede plaats hanteerden we 11 keer het systeem. 5x SB, 1x onderlinge partij, 2x kleur en 3x loting.

In zijn slotwoord bedankte voorzitter Jan Plomp de organisator Cok Ippel voor het 42 jaar lang organiseren van dit toernooi en hij hoopte dat hij de 50 vol zou kunnen maken. Tevens werden Henk en Jopie van Lierop op de gebruikelijke wijze naar voren gehaald en bedankt met een bloemetje en een fles geestrijk vocht voor hun uitstekende verzorging van de inwendige mens tijdens dit toernooi. Ook werd Gerda Schiermeier-Palm als enige vrouwelijke deelnemer met een mooie bos bloemen verrast. Ook Leo v.d. Ploeg, onze “hoffotograaf“ werd nog eens extra voor het voetlicht gehaald. Hij moest wel want van alle bekerwinnaars werd bij de overhandiging een foto gemaakt en waar gebeurde dat? Juist ja bij het voetlicht. Overigens de toernooifoto’s gemaakt door genoemde Leo kunt U terugvinden op onze site. De webmaster Richard Nigten danken wij hierbij voor het werk dat hij i.v.m. dit toernooi verricht heeft.

Het overhandigen van de wisselbekers, het uitzoeken van de gewonnen prijzen; het was hartverwarmend om te zien. Enthousiast, moegestreden maar tevreden, tenminste dat nemen wij voetstoots aan, namen de deelnemers afscheid met een tot ziens tot volgend jaar (5 en 6 juni 2015)
Cok Ippel