This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

 


2008 Jubileumjaar Schaakclub De Uil 1933 - 2008
Programma jubileumjaar
  • 19 januari uitreiking jubileumboek
  • Zaterdag 2 februari van 16.00 tot 18.00 receptie in De Hoeksteen
  • Dinsdagavond 25 maart Rapidtoernooi in De Hoeksteen
  • Zaterdag 12 april puzzeltocht voor jeugd en senioren, vanaf 13.30 simultaan voor de senioren, vanaf 18.00 buffet en feestavond in Zomerzorg
  • Zaterdag 19 april slotronde alle N.H.S.B teams promotieklasse in De Hoeksteen
  • zaterdag 24 mei scholencompetitie in De Hoftuin inclusief een Uilenshow
  • 6 en 7 juni Vierkamptoernooi in De Hoeksteen
  • 14 juni Open Hillegomsjeugdtoernooi in Zomerzorg
  • 30 augustus deelname aan verenigingendag rond de oude pomp
  • november/ december Open kampioenschap van Hillegom in ZomerzorgNavigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail