This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

Seizoen 2005/2006


Weekblad » 20 September 2006


Grote opkomst bij het simultaanschaken op 11 september

Evenals vorig jaar was de opkomst bij, met name de jeugd dit jaar weer zeer groot. Maar liefst 31 schakertjes schoven bij de drie simultaangevers aan. Ook deze simultaangevers waren in feite jeugdspelers maar ze speelden als ware profs hun partijen. Claudia Grannetia, inmiddels gepromoveerd naar groep 1 bij de sinioren, Julia Grannetia, haar zus die dit jaar aspiraties heeft op het jeugdkampioenschap en Thomas Schinkel de jeugdkampioen van het seizoen 2005/2006. Claudia speelde 11 partijen en won ze allemaal. Daar er toch drie prijzen beschikbaar waren, werden 3 langstzittenden beloond en dat waren Floris v.d. Westen, Roy Nekerman en als laatste Simon Grannetia. Thomas speelde ook 11 partijen die hij net als Claudia allemaal won. Ook hier drie langstzittenden, nl. Lars Sizoo, Mice Bergman en Jeroen Bijl. Julia tenslotte speelde 9 partijen en moest remise toestaan aan Uwa Osaigbovo en verlies incasseren tegen Charlene Bijwaard en Sammy Havemans. Julia scoorde 72,2%.

Bij de senioren gaven clubkampioen Ad Reijneveld en Jan Havenaar de simultaan. Jan streed op 15 borden en deed dit zeer goed. Om kwart over tieen had Jan alle partijen afgewerkt en slechts één verloren partij en 2 remises op zijn conto. Jaap v. Aalst won, Peter v. Bakel en Henk Kramer speelden remise. Jan scoorde zeer fraai 86,66%. Ad Reijneveld deed er tegen 14 deelnemers iets langer over maar was toch nog rond elf uur klaar. Ad verloor van Kick v. Rooijen en Hnnie v. Eeuwijk die resp. tweede en eerste werden. Ab Hogemann eiste met een remise de derde prijs op. Jan Scheepmaker en Piet Muller visten met een remise net achter het prijzennet. Score van Ad was 75%. Zowel bij de jeugd als bij de senioren werden de prijzen door de harddraverijvereniging uitgereikt. Dit was bij uitstek een geschikte avond om weer eens uitgebreid reclame te maken voor de mooie schaaksport en voor De Uil in het bijzonder.

Hans Elzenga

Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail