This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

Seizoen 2006/2007


Weekblad » 17 Januari 2007


Jan Havenaar nieuwe koploper

Door een overwinning op Rob Warmerdam en de remise van koploper Ad Reijneveld tegen Piet v.d. Griendt heeft Jan Havenaar de koppositie in groep 1 van schaakclub De Uil overgenomen. Jan v.d. Bergh blunderde tegen Claudia Grannetia en komt nu in de gevarenzone, die door Cok Ippel juist weer werd verlaten door een overwinning op Hennie van Eeuwijk. Fred van Randenmaakte een flinke sprong voorwaarts door Piet Muller te verslaan.

In groep 2 verstevigde Ronald v.d. Linden zijn koppositie door te winnen van Peter van Bakel. Bovendien zag hij naaste concurrent Henk Kramer verrassend verliezen van Gerard Draaisma. Nico v.d. Plas won van André Beijk en heeft nu de 2e plaats overgenomen van Henk. Ook Jaap van Aalst handhaafde zich bij de achtervolgers door een overwinning op Martin van Eeuwijk.

In groep 3 roerde de staart zich. Richard Nigten hield koploper Rob Brouwer op remise maar zakte toch naar de laatste plaats omdat Sander van Delden korte metten maakte met Jan Plomp. Ron v.d. Linden en Johan Boon wonnen van resp. Aad Vledder en Anton van Pijpen, zodat niemand van de top 6 tot winst kwam.

Alleen groep 4 kende geen verrassingen. De kolopers Gerard van Pruissen en Cas Grannetia gingen ook nu door met winnen en hebben inmiddels een flinke kloof geslagen met de achtervolgers. Jan Kamerbeek behaalde zijn eerste punt middels een remise tegen Piet Brandsma.

Jan v/d Bergh

Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail