This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

Seizoen 2006/2007


Weekblad » 14 Maart 2007


Gelijkspel De Uil 2

Zowel de Uil 2 als tegenstander Kennemer Combinatie 6 stonden in hun klasse laag in de middenmoot en waren nog niet veilig. In een titanengevecht wisselden de kansen gedurende de avond. Er vielen dan ook de nodige remises (4 stuks). Jaap van Aalst en Fred van Randen wisten echter te winnen en zo de nederlagen van Cok Ippel en Gerie Opgenhaffen te neutraliseren. Door het gelijke spel zijn beide ploegen (vrijwel) veilig, maar nog steeds niet helemaal.

In groep 1 van de onderlinge competitie weinig verrassingen. Wel liet Hennie van Eeuwijk een goede stand tegen Piet v.d. Griendt in remise verzanden en wist Jan v.d. Bergh voor het eerst in m,aanden eindelijk weer eens te winnen en zo aansluiting te houden met de grauwe middenmoot.

In groep 2 eindigde de topper tussen Ronald v.d. Linden en Nico v.d. Plas in remise. Jaap van Aalst profiteerde hiervan en nam de kop over, maar heeft wel een wedtsrijd meer gespeeld. Peter van Bakel ontworstelde zich een beetje uit de degradatiezone door van Anton Warmerdam te winnen. Gerard Draaisma volgde in een lange partij dit voorbeeld door te winnen van André Beijk.

In groep 3 kwam koploper Rob Brouwer niet verder dan een remise tegen Ab Högemann en ziet nu Peter de Haas, die won van Richard Nigten, gevaarlijk dichtbij komen, Ron v.d. Linden verloor verrassend van de in degradatienood verkerende Jan Plomp.

In groep 4 blijven de bovenste 3 (Cas Grannetia, Gerard van Pruissen en Coen de Kooker) winnen zodat de promovendi al bijna bekend zijn. Alleen Hans Elzenga en Johan Heidema lijken nog roet in het eten te kunnen gooien.

Jan v/d Bergh

Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail