This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

Seizoen 2007/2008


Weekblad » 30 Januari 2008


Schaken bij de Uil met een feestelijk tintje

In de meeste sporten is het gebruikelijk om een feestelijk dronk uit te brengen na winst of een goede afloop, zo echter niet bij Schaakclub De Uil te Hillegom. Maandag 21 januari werd na het openingswoord van voorzitter Jan Plomp door alle leden het glas geheven op het feit dat de Uil 75 jaar geleden het levenslicht zag. En of het nu komt door deze vroege alcoholische versnapering of door andere factoren, verrassingen waren er deze avond wel te noteren. In groep 1 versloeg Edwin Heemskerk koploper Jan Havenaar terwijl Nico v.d.Plas Cok Ippel geen moment in zijn spel liet komen en vernietigend toesloeg.

In groep 2 wat minder verrassende zaken. Jaap v. Aalst won van Wally Visser en doordat Jan v.d.Bergh en Stefan Koek remiseerden met resp. Piet Muller en Martin v.Eeuwijk liep Jaap weer twee punten uit. Rob Brouwer drukte Anton Warmerdam vaster op de laatste plaats en Peter de Haas verbeterde zijn positie een beetje door Ron v.d. Linden te verslaan.

In groep 3 blijft Peter v, Bakel winnen maar eenvoudig ging het ditmaal niet want Aad Vledder had lange tijd het beste van het spel. Johan Boon werkte zich omhoog ten koste van Cas Grannetia terwijl Andre Beijk Ed v.d.Haak aan de zegekar bond. Sander v.Delden domineerde de partij maar Willem Brandsma ging met de winst strijken. Gerard v.Pruissen won van Hans Elzenga.

In groep 4 tenslotte eindigde het topduel tussen Richard Nigten en Jan Scheepmaker in remise. Hierdoor en door zelf te winnen van Patrick Colijn kon Hans de Groot wat dichter naar de top toeschuiven. Ook Peter Kaptein profiteerde hiervan door zelf te winnen van Johan Heidema. Tim Lommerse, Ton Sneeuw en Piet Brandsma wonnen ook maar hebben nog een lange weg te gaan.

Hans Elzenga

Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail