This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

Seizoen 2007/2008


Weekblad » 13 Februari 2008


Schaakrapport van maandag, 4 februari jl.

In groep 1 werd een volledig programma afgewerkt. Koploper Jan Havenaar won van Nico v.d. Plas. Claudia Grannetia won na aftrekschaak een stuk van Henk Kramer, die gelijk kon opgeven! Hennie v. Eeuwijk hield knap remise tegen clubkampioen Ad Reijneveld. Cok Ippel was te sterk voor Ronald v.d. Linden, en Edwin Heemskerk en Rob Warmerdam speelden remise.

In groep 2 speelden de nummers 1 Jaap v. Aalst en 2 Jan v.d. Bergh tegen elkaar, deze partij werd gewonnen door Jan, die hierdoor weer iets dichterbij kwam op de ranglijst. Stefan Koek en Martin v. Eeuwijk blijven goed volgen, zij wonnen van Engbert v.d. Zaag en Ron v.d. Linden. Wally Visser maakte een grote sprong omhoog door een overwinning op Rob Brouwer.

In groep 3 waren er veel afwezig door een bondswedstrijd. Gerard v. Pruissen kon het niet bolwerken tegen koploper Peter v. Bakel en verloor. Johan Boon klimt steeds verder omhoog, nu won hij van Aad Vledder. Cas Grannetia was te sterk voor Hans Elzenga en Willem Brandsma won van Sander v. Delden.

In groep 4 was een heel klein programma. Ook in deze groep speelden de koplopers tegen elkaar, nummer 1 Jan Scheepmaker won dit duel van Hans de Groot. Piet Brandsma en Johan Heidema speelden remise. Richard Nigten en Piet v. Schie wonnen hun partijen tegen Coen de Kooker en Theo Brandsma

Hans Elzenga



Gemakkelijke overwinning De Uil 1

In de uitwedstrijd van het 1e achttal van schaakclub “De Uil” tegen “Waagtoren 3” uit Alkmaar, liep eindelijk alles voor de Hillegommers op rolletjes. Kopman Ad Reijneveld kwam al snel gewonnen te staan en tekende ook als eerst een vol punt aan, al snel gevolgd door Edwin Heemskerk die een toren offerde voor een beslissende (en fraaie) mataanval. Toen ook Jan Havenaar en Rob Warmerdam ieder nog een punt binnenhaalde was het slechts een kwestie van tijd tot de beslissende 4,5 punt was bereikt. Hennie van Eeuwijk zorgde voor een kleine dissonant door te verliezen door tijdsoverschrijding, maar de overige drie borden waren allen minimaal remise. Jan van den Bergh en Jerry Bey hadden een potremisestelling in handen, waarin nog uren doorgeschaakt zou kunnen worden zonder dat één van de spelers ook maar een kansje op de winst zou hebben. Jan Vreeburg had een gezonde pluspion en zou misschien zelfs nog voor de winst kunnen gaan.

De Alkmaarders wilden echter geen van allen het beslissende halfje afgeven aan de Uilen en speelden tegen beter weten in nog lang door, daarbij meer oog hebbend voor de partijen van hun ploeggenoten dan voor hun eigen remisestelling. De tegenstander van Jan v.d. Bergh gaf zelfs ronduit aan hem toe geen winstplan te hebben en te hopen op een blunder! Het antwoord van Jan, die zijn tegenstander aanmoedigde rustig door te spelen tot zijn vlag zou vallen (Jan had een half uur meer bedenktijd) deed de Alkmaarder enkele zetten later besluiten toch maar remise aan te bieden. Binnen enkele minuten waren daarna ook de beide andere partijen remise en stond de 5,5 – 2,5 overwinning voor de Hillegommers op de borden. De Uilen klommen hierdoor naar de 4e plaats op 2 punten van de 2e plaats, die nog recht geeft op promotie naar de KNSB, maar ook met slechts 1 punt voor op de 9e plaats, die degradatie naar de 1e klasse betekent. Het kan dus nog alle kanten op met het vlaggenschip van de 75-jarige Hillegomse schaakclub, maar promotie in dit jubileumjaar zou natuurlijk een leuk cadeautje zijn voor de club.

Jan v/d Bergh



Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail