This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

HillegomOpen Jeugdkampioenschap 2008


25e Open jeugdkampioenschap schaken van Hillegom

Zaterdag 14 Juni 2008

Nog vóór de grote schoolvakanties beginnen organiseert Schaakclub ‘De Uil’, ter afsluiting van het seizoen, voor de 24e keer het Open Jeugdkampioenschap van Hillegom. Het inschrijfgeld bedraagt Euro 4,= voor iedere deelnemer(ster). Net als in vorige jaren wordt er (afhankelijk van de aanmeldingen) weer gespeeld in 3 leeftijdsgroepen.

Categorie C - In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1994 of 1995.
   Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij.

Categorie D - In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1996 of 1997.
   Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 15/20 min. per speler(ster) per partij.

Categorie E - In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in of na 1998.
   Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 15/20 min. per speler(ster) per partij.

Het aantal ronden per categorie is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien het aantal ronden veranderd wordt, dan wordt vermoedelijk ook de bedenktijd aangepast. Inschrijven voor een "hogere" categorie dan je leeftijd voorschrijft is toegestaan.

SpeelZaal -Café, Bar, Restaurant "Zomerzorg", Meerlaan 70, Hillegom (0252-515228) (Parkeergelegenheid is bij de speelzaal voldoende aanwezig)

Aanvang - 10.00 uur, Aanwezig om 9.30 uur.

Aanmelden - Je kunt je opgeven door onderstaande strook in te leveren of te sturen naar :

Cok Ippel, Reigerstraat 22, 2162 GB, LISSE
Tel. 0252-515575 (overdag)
Mobiel 06-22577267

Andre Beijk, Heereweg 427, 2161 DB, LISSE
Tel. 0252-219069

Jan Havenaar, v. Speykstraat 284, 2161 VV, LISSE
Tel. 0252-415827

Je kunt je ook opgeven via de jeugdleider van jouw schaakclub, mits deze de aanmeldingen tijdig doorgeeft aan een van de ondergetekenden. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 15.00 uur. Meld je, het liefst schriftelijk, tijdig aan (uiterlijk 12 juni). Indien de aanmeldingen per club gedaan worden, ontvangen wij graag een lijst met namen en geboortedata voor 12 juni.

Met vriendelijke schaakgroet en tot 14 juni. Cok Ippel / Jan Havenaar / Andre BeijkAanmelden doormiddel van onderstaande gegevens als brief op te sturen, telefonisch door te geven of te Emailen   (na ontvangst van uw Email zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging retour te mailen)

Naam : ...........................................................................
Adres : ...........................................................................
Postcode : .....................................................................
Plaats : ..........................................................................
Geboortedatum : ...........................................................
Meisje / Jongen

Om eventuele teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u alle gegevens tijdig in te zenden. Uiterlijk 12 Juni !!!Navigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail