This site will work and look better in a browser that supports web standards , but it is accessible to any browser or Internet device.

De Uil

Hillegom

 


Toernooien » Vierkamp 2006 » Verslag


34e Schaak-Vierkamptoernooi van De Uil onder tropische temperaturen toch een sukses

Het 34e Vierkamptoernooi van de Uil op 9 en 10 juni bracht ook dit jaar weer een respectabel aantal deelnemers op de been. Van heinde en verre was men naar Hillegom getogen en gezien de omstandig-heden ,zoals tropische temperaturen en WK-voetbal was een deelnemersveld van 52 schakers echt wel goed te noemen. Men begon op vrijdagavond aan de 1e ronde en speelde op zaterdagmorgen en middag resp. de 2e en 3e ronde. Voor de organisatie was er op het bekergebied geen vuiltje aan de lucht want geen enkele deelnemer kon de beker definitief winnen. Er zijn op dat gebied wel eens spannender jaren geweest. Twee, vooral jeugdige spelers slaagden er dit jaar wel in om de beker voor de tweede keer te winnen dus die kunnen volgend jaar aan de bak, want gebruikelijk is dat men dan toch echt wel op sterkere tegenstand mag rekenen. Dus Ilias v.d.Lende uit Santpoort en Ronald v.d.Linden uit Hillegom kunnen hun borst alvast nat maken.

In groep 1 troffen we dit jaar een zeer sterk deelnemersveld aan want uit Groningen deed Adrian Clemens mee. Zijn rating bedroeg bijna 2300 terwijl de andere deelnemers, Jan Havenaar van de Uil, Sjaak.Kamps uit Noordwijkerhout en Pieter Roggeveen uit Overveen daar ongeveer 200 punten onder stonden. Toch wist Pieter de eerste ronde Adrian een halfje af te snoepen terwijl Jan tegen de verhouding in Sjaak onderuit haalde. De tweede ronde op zaterdagmorgen kwam Pieter, nu tegen Jan opnieuw niet verder dan remise terwijl Adrian te sterk bleek voor Sjaak. Zowel Jan als Adrian dus 1,5 uit 2 en in de laatste ronde tegen elkaar. Het werd een zeer spannende strijd waarbij de vechtlust van Jan maar weer eens aantoonde dat je daarmee een hoop kunt bereiken. Het mocht echter niet baten want Adrian wist uiteindelijk toch te zegevieren. Pieter kwam weer niet verder dan remise maar op SB werd hij toch tweede voor Jan.

In groep 2 waande Fred v.Randen zich op voorhand niet kansloos maar na een "nieuwtje" op schaakgebied, waarbij hij op vrijdagavond al gevloerd werd was hij kansloos. Zijn tegenstander A.v.d.Peut uit Zoetermeer wist daarna, net als de anderen overigens niet meer de volle winst te scoren zodat hij uiteindelijk toch winnaar werd. Joop Bakker uit Leiderdorp wist op SB Darell Kho uit Amsterdam voor te blijven. In groep 3 wist het jeugdige talent David Klein uit Heemstede na twee ronden al dat hij de beker mee naar huis mocht nemen. Het rekenwerk kun je net als bij darten wel aan de jeugd overlaten. David won de eerste twee wedstrijden maar verlies in de derde tegen Edwin Heemskerk deerde hem niet. Hans Leeuwerik uit Castricum werd op SB tweede. In groep 4 werd de jeugde Ilias v.d.Lende met 2,5 uit 3 voor de tweede keer winnaar van de Juwelier Roeland beker.

In groep 5 tenslotte zegevierde Stefan Koek van de organiserende vereniging De Uil. In een sterk deelnemersveld eindigde hij met Berry v.Leur uit Oude Wetering met 2,5 gedeeld bovenaan. Het gevolgde wedstrijdsysteem wees tenslotte Stefan als winnaar aan En dan meteen maar even de statistieken. Van de 13 te winnen bekers werden er, zoals reeds gemeld , twee voor de tweede achtereenvolgende keer gewonnen. Er waren 2 deelnemers die de volle 100% score wisten te bereiken en laten dat toevallig nu net twee Uil-spelers zijn.

Ronald v.d.Linden in groep 8 en Aad Vledder in groep 12 scoorden 3 uit 3. Voor de eerste plaats moest het gevolgde systeem maar liefst zeven keer in actie komen. 3 x werd op SB beslist, 3 keer op kleur en 1 keer moest er geloot worden. Van de 14 deelnemende Uil-spelers gingen er zes met een beker (dus eerste prijs) naar huis en 3 met een tweede. In zijn slotwoord bedankte voorzitter Jan Plomp de wedstrijdleiding en werden Henk en Jopie v.Lierop op gepaste wijze naar voren geroepen en bedankt voor de goede zorgen gedurende het toernooi. Een bloemetje en een drankpakket was aan hen goed besteed en dat vonden ook de toeschouwers met een wild applaus. Ook de enige vrouwelijke deelnemer, Gerda Schiermeier kreeg een bos bloemen overhandigd en toen begon onder grote bijval de uitreiking van de prijzen en bekers die door hoffotograaf Jan Havenaar op de gevoelige plaat vastgelegd werden. Moegestreden maar tevreden keerde men met een tot ziens op 15 en 16 juni 2007 huiswaarts

Cok IppelNavigatie

Informatie met betrekking tot o.a. clubavond, speellocatie, voorzitter, etc. vind u hier »

E-mail