37e Simultaan van de Harddraverij goed bezocht

Zie ook de foto's in onze fotogallarij »

Je staat er niet zo gauw bij stil, maar als je dan aan de tafel zit waar de scores ingeleverd moeten worden heb je vooral in het begin wat tijd over om over het verleden te mijmeren en de map er op na te slaan. Dan blijkt dat we in 1975 in Flora begonnen met 3 simultaangevers waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen senioren en junioren. Dit werd wel eens te laat voor de jeugd zodat er in 1990 besloten werd om de jeugd apart te houden zodat ze rond tien uur naar huis konden. In die tijd gebeurde het ook regelmatig dat de schrijver dezes naast de organisatie ook zelf nog simultaan gaf. Maar ja je wordt wat ouder en hopelijk ook wijzer dus heb ik voor het laatst in 1984 een simultaan gegeven.

Tot 1990 hadden we meestal drie goed bezette tafels met uiteraard drie simultaangevers. Vanaf 1990 werd dat 2 voor de senioren en 1 voor de jeugd. In 2002 werd de jeugd simultaan door 2 gevers gedaan die elkaar afwisselden. Vanaf 2003 was het “motto” voor de jeugd, door de jeugd, waarbij jeugdschakers(sters) zoals Claudia Grannetia, Marcel Bolhuis, Ronald v.d.Linden, Richard Grannetia, Robin Engelberts, Mark v.d. Ploeg etc. de jeugdtafels bedienden, en dat is tot op heden nog zo. Het aantal deelnemers varieert nogal, met als hoogtepunten 2004 en 2007 waar we resp. 71 en 72 deelnemers hadden. Waarschijnlijk heeft het verstrekken van vrijkaartjes voor kermis-attracties voor de jeugd daaraan bijgedragen, de tijd zal het leren. In 2008 verkasten we naar de Hoeksteen alwaar we tot op heden nog steeds vertoeven.

Bij de senioren is het gebruikelijk dat de clubkampioen een van de simultaangevers is, terwijl de ander bij tourbeurt gekozen wordt. Bij de jeugd kiest jeugdcoordinator Andre Beijk de laatste jaren meestal een drietal prominente jeugdschakers(sters) uit.

U bent weer helemaal op de hoogte en dus gaan we snel over tot de orde van de dag ofwel de simultaan van 12 september 2011. Dit jaar slechts 47 deelnemers (zal het effect van de kermiskaartjes uitgewerkt zijn? want bij de jeugd is de omlaaggaande tendens het meest zichtbaar. (vorig jaar nog 26, nu 20) Het plezier was er echter niet minder om en Claudia Grannetia, haar broer Richard en Mark v.d. Ploeg begonnen om iets over achten aan hun klus. Claudia en Richard hadden 6 tegenstanders en Mark 8. Mark presteerde het om alle 8 tegenstanders voor negen uur tot opgave te dwingen. Claudia en Richard wisten ook alles te winnen maar deden er iets langer over. Resultaat van alle drie 100% en dus is een welgemeend proficiat op zijn plaats.

En omdat de harddraverij per simultaangever drie prijsjes beschikbaar stelt kregen de drie langst-volhoudenden hun envelopje. Bij Mark waren dit (in volgorde van 3 tot 1) Golan Verbruggen, Tijs Kuikhoven en Mohamed Bama. Mohamed ging om 20.55 als laatste van het bord. Bij Claudia waren dat (van 3 tot 1) Daan Schimmel, Dimitry-Joe Evers, en Aletta Stunnenberg die om 21.05 als laatste gevloerd werd. Bij Richard waren dat (van 3 tot 1) Jitse Stunnenberg, Niels v.d.Weerdt en Sybe Schimmel ging als laatste om 21.10 van het bord.

Bij de senioren waar Dick Roosa als clubkampioen en Peter Pijpers resp. 13 en 14 tegenstanders hadden ging het wat kalmer aan, deels ook veroorzaakt door een wat mindere lichtinval in de pas gerenoveerde zaal. Bij Dick Roosa was het Piet Muller die als eerste een remise wist te bewerkstelligen. Kort daarna ook Johan Boon remise, maar remise bleek uiteindelijk niet genoeg voor een prijsje deze avond. Aad Vledder werd met de eerste winst ook 1e prijswinnaar, gevolgd door Henk Kramer die ook winst bereikte en Peter Kaptein die om 23.16 met winst de laatste prijs wegkaapte net voor de neus van Sam Oosterveer die om 23.20 winst bereikte, helaas net buiten de prijzen. Ook Richard Nigten behaalde nog een remise maar was net als Piet Muller en Johan Boon uitgeschakeld voor de prijzen. Dick Roosa dus 6 gewonnen, 3 remise en 4 verlies ofwel 57,7% een goed resultaat voor een eerste keer.

Bij Peter Pijpers ging het wat minder voortvarend, maar wel secuur. Pas om 22.00 uur kwam de eerste partij binnen en het duurde daarna nog wel een half uur alvorens het volgende slachtoffer zich kwam melden. Peter had het moeilijk en pas om tien over half twaalf kwam Richard Copier met de eerste winstpartij, wat hem ook meteen de eerste prijs opleverde. Niet lang daarna wist ook Peter van Bakel de winst binnen te halen, goed voor de tweede prijs. Fred van Randen bereikte daarna wel remise maar zijn linkerbuurman, Remy v.d. Werf een zeer goede schaker wist nog net op de valreep met zeer goed eindspel de winst en daarmee de derde prijs binnen te halen. Peter dus 10 gewonnen, 1 remise en slechts drie verloren, goed voor een score van 75%.

De prijzen werden rond het middernachtelijk uur uitgereikt door de de heer Cees Meijer van de Harddraverijvereniging die nog eens memoreerde dat dit toch weer een prachtige reclame was voor de edele schaaksport in het algemeen en de Uil in het bijzonder...