39e Schaak-Vierkamptoernooi van De Uil gewonnen door Anno Steenberg

Zie ook de foto's in de fotogallerij »
Als je begin juni een warm vakantie-weekend wilt plannen dan ga je daarvoor gewoon naar de KNSB (dus niet KNMI) schaakkalender en je klikt op de toernooidata van de Uil-vierkampen en… bingo je weet precies wanneer. Ook dit jaar was het “weer” raak maar toch had het de schakers(sters) niet weerhouden om in groten getale naar Hillegom te komen. Was vorig jaar een deelnemersaantal van 48 een dieptepunt in een lange traditie, dit jaar gingen de aanmeldingen tot vlak voor het toernooi nog steeds door met als resultaat 72 deelnemers verdeeld over 18 groepen van 4 en ingedeeld op rating, want dat willen de meeste toernooischakers toch wel graag, dat hun resultaat doorgegeven wordt aan de rating-commissie. Met de indeling op rating, moet je af en toe wel eens wat water bij de wijn doen, wil je niet dat clubgenoten die elkaar dikwijls meerdere keren per jaar toch al ontmoeten nu ook weer tijdens het vierkamptoernooi tegen elkaar spelen. Ik meen dat wij daar dit jaar redelijk goed in geslaagd zijn hoewel het grote aantal deelnemers van de Uil met een gelijkwaardige rating er voor zorgde dat in de lagere regionen meerdere spelers bij elkaar in een groep speelden.

Er waren dit jaar een paar bekers definitief te winnen en daar slaagde alleen Dave Looijer van schaakclub Santpoort in. De v.d. Wal-beker draait al vanaf 1991 mee en zal dus nu voorgoed in de prijzenkast van de talentvolle Dave komen te staan. Gefeliciteerd Dave, je hebt hem ten volle verdiend.

Bij een gelijkblijvend aantal deelnemers zal de organisatie dus volgend jaar weer een nieuwe beker moeten gaan zoeken. Twee spelers wonnen dit jaar voor de tweede achtereenvolgende keer de beker nl. Rein Thierry in groep 10 en Gregory v.d. Ende in groep 13. Terwijl Gerda Schiermeier-Palm haar naam al 4x op de Uil-beker liet graveren en dat het dit jaar niet gelukt is om definitief beslag te leggen op die beker betekent alleen maar dat het elk jaar opnieuw kan gebeuren.

Naadloos stappen we na deze mededelingen over op de prestaties in het toernooi zelf. Traditie-getrouw nemen we altijd de eerste vier of vijf groepen onder de loep. Groep 1 kende alleen maar spelers met een rating boven de 2000. Anno Steenberg, de man met de hoogste rating, was hier “de favoriet”. Op vrijdagavond begon hij net als de overige deelnemers met een bekeken remise maar op zaterdag sloeg hij onverbiddelijk toe met twee winstpartijen. Willem Hensbergen werd met een vol punt achterstand 2e omdat hij qua SB wel gelijk stond met Frans Smit, maar Willem had de onderlinge partij gewonnen. Jan Havenaar, in toernooien en vooral op Guernsey buitengewoon goed voor de dag komend, heeft de laatste jaren bij het vierkamptoernooi van de Uil minder succes, zo ook dit jaar. Zie hiervoor de tabellen.

Groep 2 waar Ad Reijneveld de door hem zelf beschikbaar gestelde beker ging proberen te veroveren kende meteen al de eerste avond een daverende verrassing toen Arjan Plug met zwart spelend Ad versloeg. Good-old Frans Arp versloeg die avond aanstormend talent Bas Haver. Op zaterdagmorgen wist Ad ondanks een overwicht toch niet meer te bereiken dan remise tegen Frans terwijl ook Arjan en Bas remiseerden. Ad had nog een kleine kans maar moest wel winnen van Bas, terwijl Frans van Arjan moest verliezen. Ad won wel, maar ook Frans won dus ging de beker naar Frans.

In groep 3 ging de bekerhouder Aart v.d. Peut goed van start met winst op Daan Haver terwijl Jan Vreeburg en René Pijlman remise overeenkwamen. Op zaterdag echter kwam René pas goed uit de startblokken en wist door twee winstpartijen de beker in de wacht te slepen.

Groep 4 kende twee bekerhouders die allebei definitief hun beker konden winnen. Zowel Dave Looijer als Fred van Randen konden voor de 3e keer de beker definitief winnen. Dave begon op vrijdagavond met winst op Martin Zegstro terwijl Fred niet verder kwam dan remise tegen Hans Leeuwerik. Op zaterdagmorgen echter had Fred een gewonnen stelling bereikt tegen Dave, maar de daarin gestoken tijd werd hem bijna fataal. Uiteindelijk werd het nog remise door tijdgebrek van Fred. Martin won deze ronde van Hans en dus kwam het op de laatste ronde aan waarin Dave niets aan het toeval overliet en won van Hans en definitief de beker. Fred kwam remise overeen (de 3e dit toernooi) met Martin en tekende daarmee voor de 2e plaats (op SB).

Lopen we even in vogelvlucht enkele groepen door dan zien we de talentvolle Colin Stolwijk in groep 5 zegevieren. Joop Bakker wist in groep 6 voor het eerst sinds hij meedoet bij de Uil, en dat is al heel lang, een beker te winnen. Joop glunderde helemaal, toen hij me dit kwam vertellen. Jeroen Frijling won vorig jaar voor de derde keer een beker maar dat belette hem dit jaar niet om op de nieuw beschikbaar gestelde Dirk Kaptein-beker meteen al zijn naam te laten graveren. In groep 8 ging de nieuw beschikbaar gestelde BG Beheer-beker naar Adri Schoorl. De laatst genoemde twee bekers werden beschikbaar gesteld door resp. Peter Kaptein en Johan Boon waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. De uitslagen van de overige groepen vindt u in de tabellen.

En dan meteen maar even de statistieken: Van de 72 deelnemers(sters), 70 mannen en 2 vrouwen, waren er 17 afkomstig van de organiserende vereniging de Uil, 7 van schaakclub Santpoort maar ook 7 van schaakclub Utile Dulci uit Roelofarendsveen, de overigen kwamen van een scala aan verenigingen van Heerhugowaard, Hoorn tot Rijswijk. Zoals gemeld werd 1 beker definitief gewonnen terwijl drie bekers op de nominatie staan om volgend jaar definitief gewonnen te worden. Slechts 1 speler wist de volle 100% te scoren nl. ons eigen Uil-talent, Mark v.d. Ploeg in groep 17.

Van de Uilen behaalden ook Richard Copier en Gerard Draaisma een beker terwijl alleen Fred van Randen een tweede plek voor zich opeiste. Ik meen te weten dat de Uilen wel eens betere (vierkamptoernooi)-tijden heeft gekend. 4x moest het SB-systeem er aan te pas komen voor de 1e plaats en 5x voor de 2e plaats. 1x de kleur en 2x zwart voor de 1e plaats en 2x de kleur voor de 2e plaats. Slechts 1x de onderlinge partij (in groep 1 omdat het SB gelijk was). Gelukkig hoefde er dit jaar niet geloot te worden om in aanmerking te komen voor een prijsje. Voor meer gedetailleerde gegevens verwijs ik u naar de tabellen.

Voorzitter Jan Plomp bedankte in zijn slotwoord de wedstrijdleiding en werden Henk en zijn dochter Kim op gepaste wijze naar voren geroepen en bedankt voor de goede zorgen gedurende het toernooi. Een bloemetje en een pakketje geestrijk vocht was aan hen goed besteed en dat vonden ook de toeschouwers met een weldadig applaus. Ook de vrouwelijke deelneemsters Gerda Schiermeier en Robin-Anne Gravemaker werden zoals te doen gebruikelijk beloond met een bosje bloemen. En toen begon onder grote bijval de uitreiking van de bekers en prijzen. Een groot compliment verdient ook onze, zeg maar “hoffotograaf”, Leo v.d. Ploeg die dit toernooi weer vele foto’s maakte waarvan een collage op onze site terug te vinden is. Leo bedankt en we hopen nog vele jaren van je vele diensten gebruik te mogen maken.

Moegestreden maar tevreden keerde men met een tot ziens op 1 en 2 juni 2012 huiswaarts.

Cok Ippel