Grote deelname bij de Simultaan van de Harddraverij op 9 september 2013

Daar waar vorig jaar het aantal deelnemers bij de senioren afnam met 8 was dit jaar precies het tegenovergestelde het geval. Dus bij de senioren weer terug op het oude spoor. Dat betekende dus automatisch dat er weer twee simultaangevers achter de tafels stonden in dit geval clubkampioen Jan Havenaar en voor het eerst na jaren weer Ad Reijneveld. Bij de jeugd was de animo minder wat neerkwam op een daling van 5 dus per saldo ging het evenement er toch weer 3 deelnemers op vooruit. Dit jaar was het eigenlijk al de bedoeling om de jeugd om zeven uur te laten beginnen maar door tegenstrijdige berichtgeving werd besloten om dit voor één jaar nog maar bij het oude te laten. Volgend jaar begint de jeugd echt om zeven uur en misschien betekent dat wel een ommekeer.

Bij de jeugd waren net als vorig jaar Mark v.d. Ploeg en Claudia Grannetia de simultaangevers. Claudia ging ten strijde op 12 borden terwijl Mark er 11 voor zijn rekening nam. Net als vorig jaar ging Mark weer voortvarend van start maar kon toch niet verhinderen dat Sven Nigten hem na ruim drie kwartier het beentje lichtte. Achteraf bleek dit Mark’s enige verlies te zijn want de een na de ander sneuvelde op de 64 velden aan Mark’s tafel. En daar er toch drie prijzen te verdelen waren werden van de verliezers de twee langst zittenblijvers beloond. Ko van Rootselaar werd tweede en Brian v.d. Star derde. Om kwart over negen had Mark de klus geklaard: 1 verloren en 10 gewonnen score 91%.

Claudia daarentegen ging bedachtzamer van start en het was al tegen negenen voordat het eerste resultaat bekend werd. Het werd winst voor Claudia en die trend wijzigde zich voorlopig niet. De ene na de andere deelnemer kwam met een bedrukt gezicht zijn verlieskaartje inleveren om daarna toch weer vrolijk met een kermiskaartje rijker huiswaarts te keren. Tien voor tien waren er nog maar drie spelers(sters) over en had Claudia nog niet verloren of gelijkgespeeld. Thomas Zorgdrager was de eerste van de drie die afviel dus voor hem de derde prijs. Aletta Stunnenberg hield het nog drie minuten langer vol maar was toen ook het haasje, maar toch goed voor de tweede prijs. Omwille van de tijd werd de laatste partij tegen Jitse Stunnenberg remise gegeven en dat betekende ook de eerste prijs. Claudia dus 1 remise en 11 winst ofwel 96%. Voor zowel Mark als Claudia een fraai resultaat.

Bij de senioren bestreed Jan Havenaar 15 schakers en Ad Reijneveld er 12. De simultaangevers draaiden rustig hun rondjes en het was Ad die om kwart voor negen zijn eerste volle punt binnenhaalde. Daarna vielen er tot ver over tienen aan Ad’s borden geen resultaten.

Bij Jan viel om negen uur het eerste resultaat in het uitslagenmandje. Het was oud-lid Jan v.d. Loo die met een bekeken remise dit eerste resultaat opluisterde. En ook bij Jan viel er pas even na tien uur het tweede resultaat te bewonderen: een winstpartij voor Jan. Maar zoals altijd komen dan ineens bij bosjes de uitslagen binnen. Om vijf over tien liet Richard Copier met zijn winst Jan’s eerste verliespartij aantekenen en na ruim een half uur was het Gerard Draaisma direct gevolgd door Martin Zegstroo die ook de volle winst pakten. Reeds drie verliespartijen en een remise voor Jan en daar kwam om kwart voor elf nog een remise tegen Henk Kramer bij. Helaas viel Henk met deze late remise net buiten de prijzen. Richard dus eerste, Gerard tweede , Martin derde en Jan v.d. Loo met zijn vroege remise dus toch nog goed voor de vierde prijs. Jan dus 3 verloren, 2 remise en 10 gewonnen ofwel 73,3%.

Bij Ad viel de eerste remise om kwart over tien, Piet Muller, de tweede om even voor elf uur Peter de Haas, en de derde, wat tevens de laatste partij was om elf uur Coen de Kooker. Maar helaas de remises waren slechts goed voor de tweede tot en met de vierde prijs want het was Dick Roose die omstreeks kwart voor elf met winst de eerste prijs opeiste. Ad dus 1 verloren 3 remise en 8 gewonnen een score van 79%.

Cees Meijer van de Harddraverijvereniging reikte zo rond kwart over elven, een voor simultaanbegrippen vrij vroeg tijdstip, de prijzen uit. Hij sprak de hoop uit dat de stijgende lijn van het aantal deelnemers, ook al was het maar gering, zich zal doorzetten , het blijft immers een goede reclame voor de schaaksport in het algemeen en voor De Uil in het bijzonder.
Cok Ippel