41e Schaak- 4-kamptoernooi van De Uil, met 88 deelnemers groot succes.

Fotogalerij »

De vooruitzichten op een toernooi met massale opkomst waren niet optimaal. Het zou warm worden in het weekend, de wegen rond Hillegom werden gedeeltelijk weer opgebroken en dan was er aan het begin van de avond ook nog een heuse bommelding op station Hillegom waardoor toernooigangers her en der strandden. Maar schakers laten zich niet zo gauw uit het veld slaan en na bellen over en weer bereikte het merendeel toch de toernooizaal zij het met vertraging. De organisatie had dus nogal wat te regelen aan het begin ook al omdat er een aantal onverwachte “afzeggers ”waren. Vooral groep twee was met twee afzeggingen ontwricht. Dankzij de hulp van René Pijlman en Leo Littel beiden uit Amsterdam kon op zaterdagmorgen groep 2 toch starten waarbij de partijen van de vrijdagavond reglementair remise werden. Beide heren nogmaals dank voor de medewerking. 

Hadden we vorig jaar 72 deelnemers oftewel 18 groepen, dit jaar hadden we er dus 22. Vorig jaar werd er één beker definitief gewonnen dus een kleine rekensom leert U dat er maar liefst vijf !! nieuwe bekers nodig waren. Die waren al op voorhand aangeschaft in de hoop dat de sponsoren niet lang op zich zouden laten wachten. Nu waren er sponsors die al een beker met eigen naam/firma in omloop hadden. Er zijn echter bij de Uil genoeg personen bekend wiens naam op een beker, ter nagedachtenis, echt wel vermeldenswaard is. Zo is er nu een Willem Brandsma beker en een J. Brauckmann beker. Alle sponsoren (Leon Kaptein, Peter Kaptein, Jan v.d. Bergh en Johan Boon) heel hartelijk dank.

Dit jaar won er niemand definitief een beker dus bij gelijkblijvend aantal deelnemers hebben we volgend jaar genoeg bekers. Wel zijn er een aantal spelers die de beker dit jaar voor de tweede achtereenvolgende keer (of vier keer in totaal) gewonnen hebben tw Fred van Randen groep 2, Jan Verheijen groep 12 en Hans Pot groep 15. Maar ook Ad Reijneveld staat al 4x op de Jan Bakker beker vermeld. Het wordt dus puzzelen en oppassen geblazen voor de organisatie volgend jaar.

In groep 1 dit jaar een sterke bezetting waar slechts één speler van de Uil in paste. Allemaal spelers met een rating boven de 2000 en daar Jan Havenaar en Ad Reijneveld beiden precies dezelfde rating hebben (2004) was het kiezen uit de clubkampioen (Jan Havenaar) of bekerhouder Ad Reijneveld. Op voorspraak van Ad werd gekozen voor Jan. Jan draait meestal niet zo goed in onze eigen vierkampen maar we hadden goede hoop dat dit stramien in 2013 doorbroken zou worden. Tegen Maurice Manoch hield Jan de eerste ronde remise terwijl de sterke Colin Stolwijk hard toesloeg tegen Waldemar Moes. In de tweede ronde moest het dus gebeuren. Jan met wit tegen Colin. Nog niet zo heel lang geleden had Jan met zwart tegen dezelfde Colin het onderspit gedolven. Het evenwicht werd in de partij niet verstoord dus bleef het remise terwijl Maurice Manoch plotsklaps een winnende variant uit de hoge hoed toverde tegen Waldemar Moes. In de laatste ronde Colin met wit tegen Maurice beiden met 1,5 punt. Het werd een anti-climax door een blunder van Maurice won Colin snel en werd dus de terechte winnaar. Jan speelde een gedegen remise tegen Waldemar en werd op SB tweede.

In groep 2 dus de in het begin genoemde problemen. Twee spelers die niet opkomen en vindt dan maar eens twee spelers die qua sterkte hierbij passen. Gelukkig had de organisatie in de aanloop naar het toernooi een tweetal aanmeldingen gekregen die op de reservelijst stonden. Zowel René Pijlman als Leo Littel, beiden uit Amsterdam werden bereid gevonden om de partij van vrijdagavond op een reglementaire remise te houden en dan op zaterdag opnieuw te beginnen. Ook de partij van Fred van Randen en Ad Reijneveld van vrijdagavond werden reglementair remise. Een soort Salomons oordeel dus. Op zaterdagmorgen startte men dus met Ad tegen Leo en Fred tegen René. Ad had dit maal het geluk aan zijn zijde en een kleine onnauwkeurigheid van Leo leidde tot grote gevolgen nl. verlies van de partij. Fred had ditmaal het geluk aan zijn zijde en kwam goed weg met remise. De laatste ronde kwam Ad in een gelijk opgaande partij remise overeen met René in de veronderstelling dat de partij van Fred wel minimaal remise te houden was voor Leo. Maar o die pechduivel (voor Leo) of moet je in dit geval spreken van mazzelaar Fred ? , de partij ging door een blunder van Leo alsnog naar Fred dus eindigden Ad en Fred gelijk en door de reglementaire remise bleef er alleen loting over om de winnaar aan te wijzen. En weer was daar die dekselse Fred die het juiste lootje trok. Nee, Fred had dit toernooi over geluk niet te klagen. Sorry Ad.

In groep 3 vertrok Willem Hensbergen als een speer uit de startblokken. Twee uit twee, alleen Joop Bakker kon hem met 1,5 uit 2 nog een beetje volgen en moest bovendien de laatste ronde tegen Willem. Johan Stins, bekerhouder, bleef met een half punt op afstand en Youri Gerritse moest met lege handen toekijken. In de slotronde ging het er dus om en Joop bereikte veel voordeel maar Willem vocht terug en bereikte tenslotte een remisestelling wat hem de groepswinst opleverde. Johan won van Youri wat Youri (met 3 verliespartijen) deed verzuchten, volgend jaar wil ik een groep waarin ik kan winnen! Maar willen we dat niet allemaal?

In groep 4 was Aart v.d. Peut dit toernooi ongenaakbaar. Aart begon met twee overwinningen en had in de slotronde tegen Martin Zegstroo aan remise genoeg om de zege veilig te stellen. Martin werd hierdoor tweede. Bij dit geweld verbleekten de prestaties van Jan Vreeburg en Martin Oudejans die beiden 1 keer wonnen.

Lopen we even in vogelvlucht de overige groepen door:
Groep 5 won Frank v.d. Pavoordt met 2 punten op SB van Dennis Bouwmeester terwijl bekerhouder Joris Geene op 1,5 bleef steken.
In groep 6 weer een beslissing op SB. Rob v.d. Aardweg met 2 punten won van Dick Roosa die de onderlinge partij met Rob in betere stand op tijd verloor.
Groep 7 toonde weer eens aan dat Jeroen Frijling als een vis in het water is, als hij op ons vierkamptoernooi speelt. Met 2 punten won hij vóór Jan Borst. Na de prijsuitreiking slaakte Jeroen de verzuchting ik speel hier altijd goed ik denk dat ik maar bij de Uil ga spelen, ja wat let hem?
Groep 8 was een groep van de aanstormende jeugd waarbij onze eigen Richard Copier helaas het onderspit moest delven. Joey Brokaar uit Hoogvliet werd de winnaar en Richie Bartels tweede.
Groep 9 was weer een loting geval. Zowel Pim Hoff als Jan v.d. Bergh scoorden beiden 2 punten en bovendien remise tegen elkaar. Beiden hadden twee keer wit gehad dus loting en Jan was de gelukkige.
Groep 10 Hier zagen wij Norbert de Beer na enige toernooien van afwezigheid, weer eens ouderwets vlammen. Maar ook Gerard-Jan van Wageningen deed het zeer goed en stond na twee rondes met 1,5 punt samen met Norbert de Beer aan kop. Vreemd genoeg kon Rob Rodewijk met 1 punt alsnog de titel grijpen als hij won en Norbert zou verliezen van Rein Thierry. Maar Rein speelde dit toernooi onder zijn kunnen en kwam niet verder dan remise in de laatste ronde. Rob won echter van Gerard-Jan zodat Norbert op SB winnaar werd. Klasse verloochent zich niet.
In groep 11 was Klaas Been met 3 uit 3 oppermachtig.
In groep 12 ook al een 3 uit 3 schaker, Jan Verheijen uit Den Haag die gezien zijn winst vorig jaar dus volgend jaar opgaat voor definitieve winst van de beker.
Groep 13, het wordt eentonig, loting. Peter v.d.Meulen en Gerard Kuijs beiden 2 punten en remise tegen elkaar. Beiden 2x keer wit, dus loting en Peter v.d. Meulen was de gelukkige.
Groep 14 opnieuw een speler met de volle winst, Luuk van Essen uit Volendam met 3 uit 3.
Groep 15 was een narrow escape voor Hans Pot. Met 2 uit 3 bleef hij Bert Bergshoeff, van wie hij had verloren, en Peter Kaptein net een halfje voor.
Groep 16 kende in Mark Kroonstadt uit Hoofddorp met 2,5 uit 3 de terechte winnaar.
Groep 17 hier bewees de jeugdige schaker Mohammed Moussane zijn talenten hoewel Patrick Geene hem dicht op de hielen zat.
Groep 18. “Good Old “ Willem Spaan bewees weer eens dat hij tot meer in staat is dan zijn doorsnee-prestaties op ons vierkamptoernooi en zie daar 3 uit 3. Trots als een pauw stapte hij rond en terecht.
Groep 19 Weer een driepunter. Huisschaker Martin Honkoop, meespelend, zoals hij zei, omdat ik er toch ben voor mijn zoontje (in groep 21 red.). De enige vrouwelijke deelnemer van ons toernooi speelde in deze groep, Gerda Schiermeier-Palm en werd op afstand tweede.
Groep 20 werd een ware veldslag waarin men elkaar afmaakte. Toen de rook opgetrokken was stonden er drie spelers met 2 punten en 1 met 0. Maar O, O, dat beruchte systeem! Geen SB, geen onderlinge partij dus moest de kleur selectie aanbrengen. Jaap Limmen en Aad Vledder bleven over na 2x zwart. Dan weer opnieuw beginnen en de onderlinge partij (dus ook SB) viel in het voordeel uit van Aad Vledder.
Groep 21 hier was Frank Beusen uit Alphen a.d. Rijn één van de spelers die door de bommelding in de trein naar Hillegom gedwongen was met de bus uit Voorhout verder te reizen. Verlaat maar met medewerking van zijn tegenstander speelde hij vrijdagavond zijn partij en die werd remise. Maar zaterdag geen beslommeringen meer, dus gooide hij alle remmen los en won in stijl. 2,5 uit 3.
Groep 22 tenslotte leek winst op te leveren voor Barend Lavrijsen na de eerste avond. Hij had echter buiten Menno v.d. Haven gerekend die weliswaar met verlies startte tegen Marcel Lek maar daarna niets meer afstond en toch met 2 uit 3 de beker opeiste.

De tabellen/standen van de volledige uitslagen kunt u op de volgende pagina vinden.

Als het goed is worden deze week nog de ratinggegevens door onze trouwe medewerker Jan Havenaar opgestuurd en zullen deze naar alle waarschijnlijkheid begin augustus op de ratinglijst verschijnen. En uiteraard volgen dan traditiegetrouw de statistieken. Er waren 88 schakers (waarvan 1 schaakster). In totaal namen er 15 Uil-spelers deel waarvan er 3 met een beker huiswaarts keerden (Fred van Randen, Jan v.d. Bergh en Aad Vledder). Vijf Uilen behaalden een tweede plaats (Jan Havenaar, Ad Reijneveld, Martin Zegstroo, Dick Roosa en Ron v.d. Linden). Vorig jaar behaalden we van de 72 deelnemers 5 bekers en 2 tweede plaatsen. Om maar eens een oude uitdrukking uit de kast te halen “De Uil“ heeft betere tijden gekend.

Na De Uil was de vereniging Utile Dulci uit Roelofarendsveen met 7 spelers de grootste “leverancier”. Vijf spelers behaalden de 100% score: Klaas Been gr. 11, Jan Verheijen gr.12, Luuk van Essen gr.14,
Willem Spaan gr. 18 en Martin Honkoop gr. 19. Voor het behalen van de eerste plaats moest het systeem 7x gehanteerd worden. 3x SB, 1x Kleur/Onderl.Partij en helaas nu ook 3x loting. Voor de tweede plaats trad het systeem 12x in werking. 8x SB en uiteraard 1x Kleur/Onderl.Partij en 3x loting (de laatste twee gelijk aan de eerste plaatsen).

Voorzitter Jan Plomp bedankte in zijn slotwoord, de wedstrijdleiding, de sponsoren, en hoffotograaf Leo v.d. Ploeg. En uiteraard werden ook Henk en Jopie van Lierop voor het voetlicht geroepen en onder overhandiging van een geweldige bos bloemen bedankt voor hun goede zorgen vanachter de bar tijdens het toernooi. Ook de enige vrouwelijke deelneemster, Gerda Schiermeier-Palm kreeg traditiegetrouw een bos bloemen. Hierna begon het overhandigen van de wisselbekers en het onder groot enthousiasme uitzoeken van de prijzen. Toernooifoto’s geschoten door Leo v.d. Ploeg kunt U in de fotogalerij bekijken waarvoor dank aan Leo en onze webmaster Richard Nigten.

Met de mededeling dat het volgende toernooi op 30 en 31 mei 2014 gehouden wordt, vertrok men moegestreden huiswaarts.

Cok Ippel